Norsk marerittrekke mot Frankrike forlenget – Roman Haugs scoring ikke nok

Norsk marerittrekke mot Frankrike forlenget – Roman Haugs scoring ikke nok

Taschen-forlagene har gitt ut «Science Illustration», en ypperlig flerspråklig bok (fransk, engelsk, tysk), som fremhever ikonografien som har fulgt moderne vitenskap fra renessansen til i dag.

Delt inn i fire store perioder, dekker boken alle feltene innen fysisk og naturvitenskap, og fremhever de viktigste funnene. Noen av dem har skapt reelle endringer i sivilisasjonen, og starter med den kopernikanske revolusjonen som denne ikonografiske studien åpner for.

Vitenskapens kunst

På mer enn 400 sider avslører Science Illustration utviklingen av kunnskap gjennom bilder. Hvordan har menneskeheten forsøkt å dechiffrere verden ved å kombinere streng observasjon, metodisk analyse, eksperimentering og grafisk fremstilling? Denne kjeden er det vi kaller den vitenskapelige metoden. Gjennom århundrene har de store feltene innen vestlig vitenskap blitt strukturert på denne måten, for å tegne en kartografi av kunnskap som platene som er gjengitt i boken gir en strålende og lærerik helhet.

Før 1600-tallet var kunst og vitenskap ennå ikke atskilt, og vitenskapsmenn kunne også sees på som lærde kunstnere, som Leonardo da Vinci eller Albrecht Dürer. Deres malerier og graveringer er like mye bidrag til kunst som til vitenskap. Hvis de to feltene senere har delt seg, er de visuelle representasjonene som er gjort i forskningssammenheng ikke mindre vakre. De viser hvor mye vitenskapen har sin del av fantasi og poesi: tegninger, kart, diagrammer, tekniske graveringer, fotografi, skanner, radar, magnetisk resonans, digital…

Å gjøre det usynlige synlig

Vitenskapens visuelle språk er av ubegrenset estetisk rikdom, og kunstnere har aldri sluttet å bruke det som et verktøy for kunnskap og formidling. Fra geografi til astrofysikk, fra anatomi til molekylær medisin, fra kjemi til kvantefysikk, har forskere aldri sluttet å ønske å gjennombore naturlovene og trekke lærdom og mulige anvendelser. Hvis representasjonene i begynnelsen av boken er i orden til det synlige, blir de vitenskapelige bilder gradvis dedikert til det uendelig store (universet), for deretter å fokusere på det uendelig små (mikroskopiske), og det hinsides synlige (den atom), ikke uten en viss magi.

En annen usynlighet manifesterer seg i representasjoner som avslører uventede og innovative veier for utforskning, eksperimentering eller spekulative anvendelser. Vitenskapelige bilder er også et tankeeksperiment. Det minner oss om hvor mye den irrasjonelle og frihetlige fantasien kan delta i de strenge rasjonelle vitenskapene og deres historie.

Illustrasjon vitenskapelig. Une histoire de la connaissance visuelle du 15ème siècle à nos jours
D’ Anna Escardó et et Julius Wiedemann (Red.).
Trilingue anglais, français, allemand
Relié, 436 sider
Editions Taschen

Karl André Reichelt