Nav-brukere får ubetinget fengsel for å gjøre feil – reagerer på forskjellsbehandling

Nav-brukere får ubetinget fengsel for å gjøre feil – reagerer på forskjellsbehandling

Mens Nav-brukere risikerer fengsel, gjør sjelden Stortinget mer enn å be om pengene tilbake.

Sju av ti Nav-brukere som gjør feil i rapporteringen av antall arbeidstimer får ubetinget fengsel. Det skriver Dagens Næringsliv. For mens Nav-brukere risikerer fengsel, gjør sjelden Stortinget mer enn å be om pengene tilbake. I lys av pendlerbolig-sakene den siste tiden er det flere som reagere på forskjellene i straff for «vanlige folk» og politikere.

Tall fra Nav viser at nesten 69 prosent av anmeldte saker mellom 2017 og 2021 har endt med at den anmeldte har fått ubetinget fengsel. Det er snakk om 2.739 anmeldte saker siden 2017. 74 prosent av sakene gjelder folk som har jobbet mer enn de har rapportert inn på meldekort.

– Vi ser på dette som kjempealvorlig. Det er et stort svik, sa Rune Halseth i Debatten på NRK. Han sonet fem måneder i et høysikkerhetsfengsel for trygdebedrageri på 300.000 kroner, fordi han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger mens han var i Danmark. Etter å ha sonet ferdig viste det seg at dommen var feil, og Halseth ble frifunnet for bedrageriet. Nå leder han interesseorganisasjonen Nav-oppryddingen.

– Jeg selv opplevde at jeg sto i retten og fikk beskjed om at regelverket var det min plikt å sørge for at jeg kunne, sa nestleder i Nav-oppryddingen, Marianne Evensen, Debatten. Hun ble også feilaktig dømt for trygdebedrageri.

Eivind Kvamme