Avsløring av fiskebedrageri i Norge under Opson-kontroller

Avsløring av fiskebedrageri i Norge under Opson-kontroller

Norske tjenestemenn har avdekket et tilfelle av fiskebedrageri under en nasjonal kontrollaksjon. Mattilsynet tok 15 prøver av fersk og frossen tunfisk fra importører og grossister og fant et ulovlig høyt nivå av karbonmonoksid i en prøve. Behandling av ubehandlet fisk med karbonmonoksid som tilsetningsstoff er ikke tillatt i Europa fordi det kan gi tunfisken en rød farge, noe som får den til å se ferskere ut, skjuler dårlig kvalitet og potensielle høye nivåer av histamin1.

Det er ingen mistanke om at karbonmonoksid er blitt tilsatt tunfisken i Norge, men dette har skjedd i eksportlandet. De fleste av tunfisken som importeres til Norge kommer fra Asia. Importørene er ansvarlige for å sikre at varene de bringer inn i landet er lovlige å selge. Det er viktig at importørene er klar over risikoen for bedrageri og tar prøver av tunfisken de importerer1.

Mattilsynet informerte importøren om resultatet og at bedrageriet blir fulgt opp. Virksomheten har vært i kontakt med sin leverandør. Funnene ble gjort i den årlige aksjonen mot matbedrageri og kriminalitet kalt Operation Opson XII, som ble koordinert av Europol1. En lignende kontroll som ble utført i 2018 fant ulovlig bruk av tilsetningsstoffer i seks av 31 prøver. Som i 2018 ble bruken av tilsetningsstoffer som karbonmonoksid, nitritt, nitrat og askorbinsyre, og histaminnivåer inkludert i analysen1.

«De som kjøper ulovlig bearbeidet tunfisk blir lurt til å tro at de kjøper et høykvalitets matprodukt. Dette er matbedrageri og i verste fall kan det utgjøre en helserisiko,» sa Marit Forbord, fra Mattilsynet1.

Ida Løken