Dominic Ongwen: Fra ICC til Norsk Fengsel

Dominic Ongwen: Fra ICC til Norsk Fengsel

Dominic Ongwen, tidligere kommandant i Herrens motstandshær (LRA), ble overført til et fengselsanlegg i Kongeriket Norge den 18. desember 2023 for å sone sin fengselsstraff. Ongwen er den femte personen som er overført av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) til en stat som har uttrykt sin vilje til å akseptere dømte personer.

ICC utpekte Norge som håndhevelsesstat for Ongwens fengselsstraff den 9. november 2023, i henhold til artikkel 103 i Rom-statuttene. ICC bemerket at håndhevelsen av fengselsstraffen skal være under tilsyn av domstolen og være i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for behandling av fanger.

Overføringen av Ongwen til Norge skjedde med tett samarbeid med de norske myndighetene og støtte fra de nederlandske myndighetene. ICC er sterkt takknemlig for Norges frivillige samarbeid i denne saken.

Bakgrunn: Ongwen ble funnet skyldig i totalt 61 forbrytelser, inkludert forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, begått i Nord-Uganda mellom 1. juli 2002 og 31. desember 2005. Han ble dømt til 25 års fengsel den 6. mai 2021.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er Den internasjonale straffedomstolen (ICC)?
ICC er en internasjonal domstol som har jurisdiksjon til å dømme personer for de mest alvorlige forbrytelsene av internasjonal bekymring, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og forbrytelsen av aggresjon.

Hva er Rom-statuttene?
Rom-statuttene er traktaten som etablerte ICC. Den definerer de fire kjerneforbrytelsene som domstolen har jurisdiksjon over, og fastsetter prosedyrene og mekanismene for domstolen, inkludert håndhevelse av straffer.

Hvem er Dominic Ongwen?
Dominic Ongwen er en tidligere kommandant i Herrens motstandshær (LRA), en opprørsgruppe i Uganda. Han ble dømt av ICC for 61 forbrytelser, inkludert forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Hva er Herrens motstandshær (LRA)?
LRA er en opprørsgruppe som har operert i Nord-Uganda. Gruppen er kjent for sin brutale vold, inkludert massedrap, bortføringer, seksuell slaveri og bruk av barnesoldater.

Karl André Reichelt