En 1300 år gammel skipsbegravelse avdekket i Norge: En innsikt i fortidens sjøfartspraksis

En 1300 år gammel skipsbegravelse avdekket i Norge: En innsikt i fortidens sjøfartspraksis

I Norge har arkeologer oppdaget en 1300 år gammel skipsbegravelse som går forut for vikingtiden. Dette er nå den eldste kjente skipsbegravelsen i Skandinavia, ifølge en uttalelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forskere oppdaget skipsbegravelsen mens de undersøkte en stor, gresskledd høyde i kystsamfunnet Leka.

Denne høyden, kjent som Herlaugshagen gravhaug, måler 7 meter høy og 60 meter i diameter. Gitt dens størrelse, har forskere lenge mistenkt at den inneholdt et skip. Skipsbegravelser var en gang en tradisjonell skikk som innebar å begrave en avdød person inne i fartøyet deres og dekke skipet med en jordhaug. Praksisen ble «antatt å gjøre personens overgang til etterlivet trygg», skriver Artnet’s Verity Babbs.

Etter å ha undersøkt stedet denne sommeren, bekreftet arkeologene endelig deres mistanker. På vegne av Riksantikvaren gravde teamet ut en del av haugen og fant store nagler og trebiter som sannsynligvis en gang var en del av et fartøy. Radiokarbon-datering av treverket antyder at haugen ble bygget rundt 700 e.Kr. i merovingertiden (omtrent 550 til 800 e.Kr.). Denne perioden går umiddelbart forut for vikingtiden (rundt 793 til 1066 e.Kr.).

«Dette er virkelig spennende fordi det skyver hele tradisjonen med skipsbegravelser ganske langt tilbake i tid,» sier Geir Grønnesby, en arkeolog ved universitetets museum og prosjektleder for denne sommerens utgravning, i uttalelsen. Funnene antyder at folk som bodde i regionen på den tiden var «dyktige sjøfarere» som kunne bygge store skip «mye tidligere enn vi tidligere trodde,» legger Grønnesby til.

Haugen hjelper også med å fylle hullene mellom tidlige skandinaviske skipsbegravelser, som dateres til slutten av det åttende århundre, og de velkjente Sutton Hoo-begravelsene i England, som dateres til begynnelsen av det syvende århundre.

FAQ

Hva er en skipsbegravelse?
En skipsbegravelse er en begravelsespraksis der den avdøde blir plassert i et skip, enten i en eksisterende båt eller i en som er spesielt bygget for begravelsen. Skipet blir deretter dekket med en jordhaug.

Hva er merovingertiden?
Merovingertiden er en periode i europeisk historie som strekker seg fra det 5. til det 8. århundre. Den er oppkalt etter merovingerne, en germansk kongefamilie som styrte Frankerriket i denne perioden.

Hva er vikingtiden?
Vikingtiden er en periode i skandinavisk historie som strekker seg fra slutten av det 8. århundre til midten av det 11. århundre. Den er kjent for vikingenes sjøfart, handel, og ekspansjon over hele Europa og Nord-Atlanteren.

Hva er radiokarbon-datering?
Radiokarbon-datering er en metode for å bestemme alderen på et objekt som inneholder organisk materiale ved å bruke egenskapene til radiokarbon, en radioaktiv isotop av karbon.

Eivind Kvamme