Er Ørsted eid av Danmark?

Er Ørsted eid av Danmark?

Ørsted, tidligere kjent som DONG Energy, har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon de siste tiårene. Fra å være en av Europas mest fossilt brensel-intensive energiselskaper, har Ørsted blitt en global leder innen fornybar energi, spesielt innen offshore vindkraft34.

Ørsteds Transformasjon

Ørsted startet sin reise mot fornybar energi i 2008, da selskapet begynte å bygge vindparker utenfor kysten av Danmark, Storbritannia og Tyskland. I 2017 solgte selskapet olje- og gassvirksomheten sin for å fokusere fullt ut på ren energi3.

Ørsted har også investert aggressivt i offshore vindkraft og faset ut kull. Ved 2019 hadde selskapet blitt verdens største produsent av offshore vindenergi4.

Staten som Hovedeier

Ørsted er majoritetseid av den danske staten, noe som gjør det til en statseid virksomhet med en stemmerett på 50,1% på vegne av staten. Dette begrenser i stor grad utenlandsk kontroll2.

Ørsteds Fremtid

Ørsted har som mål å bygge 50 gigawatt ren energigenerasjon innen 2030. Selskapet bygger for tiden offshore vindparker langs østkysten av USA, i Europa og Taiwan. Det prøver også å skape et globalt marked for grønn hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff3.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er Ørsted?
Ørsted er et dansk energiselskap som er en global leder innen fornybar energi, spesielt offshore vindkraft.

Hvem eier Ørsted?
Ørsted er majoritetseid av den danske staten, noe som gjør det til en statseid virksomhet.

Hva er Ørsteds mål?
Ørsted har som mål å bygge 50 gigawatt ren energigenerasjon innen 2030. Selskapet bygger for tiden offshore vindparker langs østkysten av USA, i Europa og Taiwan.

Forklaring av Termer

Offshore Vindkraft: Dette er vindkraftverk som er bygget i havet, i stedet for på land. Fordelen med offshore vindkraft er at vindhastighetene ofte er høyere på havet, noe som kan øke mengden elektrisitet som kan genereres.

Fornybar Energi: Dette er energi som kommer fra naturlige kilder som sol, vind, regn, tidevann og geotermisk varme. Disse energikildene er fornybare, noe som betyr at de naturlig blir fylt opp igjen.

Grønn Hydrogen: Dette er hydrogen som er produsert ved hjelp av fornybar energi. Det er en type energilagring og et potensielt drivstoff for fremtiden3.

Ida Løken