Gullfoliefigurer fra fortiden: Nye funn kaster lys over Norges merovingiske periode

Gullfoliefigurer fra fortiden: Nye funn kaster lys over Norges merovingiske periode

Arkeologer har nylig avdekket fem nye gullfoliefigurer på Hov, et arkeologisk funnsted i Øst-Norge som ble oppdaget i 19931. Disse funnene kommer i tillegg til de over 30 gullfoliefigurene som allerede er funnet på stedet. Området blir nå utgravd i forbindelse med et veibyggingsprosjekt.

Merovingisk tid i Norge

Gullfoliefigurene dateres tilbake til Norges merovingiske periode, som begynte rundt 550 e.Kr. 1. Dette er basert på klær, frisyrer, perler, brosjer, kopper og drikkehorn avbildet på gullfigurene.

Funnstedet og bygningens historie

Tre av de nylig oppdagede gullfoliefigurene ble funnet på et sted der veggen til et lite tempel antas å ha stått1. De to andre ble funnet i separate stolpehull. En arkeolog uttalte at det er rimelig å tro at det har stått en bygning her som har sett lik ut i flere hundre år, basert på tolkningen av stolpehullene1.

Betydningen av funnene

Disse gullfoliefigurene gir verdifull innsikt i Norges merovingiske periode og kaster lys over kulturen og tradisjonene fra denne tiden. Funnene kan også bidra til å forstå hvordan samfunnet og religionen utviklet seg i løpet av denne perioden.

Videre forskning og bevaring

Arkeologer og forskere vil fortsette å studere gullfoliefigurene og deres betydning for å få en dypere forståelse av Norges historie og kultur. Det er viktig å bevare disse funnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære av fortiden og forstå vår egen historie.

Karl André Reichelt