Gullmynt fra Bysants funnet i Norge

Gullmynt fra Bysants funnet i Norge

En sjelden gullmynt fra Bysantsriket er nylig oppdaget i fjellene i Innlandet fylke, Norge, av en metallsøkerentusiast[^1^]. Mynten, kjent som en histamenon nomisma, ble sannsynligvis preget i Konstantinopel og gir et fascinerende innblikk i forbindelsene mellom Norge og Bysantsriket i middelalderen.

Mynten har en illustrasjon av Jesus Kristus som holder en bibel på den ene siden, og en latinsk inskripsjon som sier «Jesus Kristus, konge av dem som hersker». På motsatt side vises de bysantinske keiserne Basil II og Konstantin VIII, sammen med en gresk inskripsjon som sier «Basil og Konstantin, keisere av romerne»[^1^]. Forskere fra Innlandet fylkeskommune antyder at mynten ble preget mellom 977 og 1025 e.Kr.

Det er flere teorier om hvordan mynten kan ha havnet i Norge. En mulighet er at den ble brakt til landet av kong Harald Hardråde, som styrte Norge fra 1046 til 1066[^1^]. Kongen kan ha ervervet mynten mens han tjenestegjorde som livvakt for Bysantsriket i Konstantinopel. En annen teori er at mynten kan ha kommet til Norge gjennom salt-handelen[^1^].

Ofte stilte spørsmål

Hva er en histamenon nomisma?

En histamenon nomisma er en type gullmynt som ble utstedt av Bysantsriket. Den ble preget i Konstantinopel og var en viktig valuta i middelalderen.

Hvem var kong Harald Hardråde?

Kong Harald Hardråde var en norsk konge som styrte fra 1046 til 1066. Før han ble konge, tjenestegjorde han som livvakt for Bysantsriket i Konstantinopel.

Hva var Bysantsriket?

Bysantsriket, også kjent som Østromerriket, var en fortsettelse av det romerske riket i øst. Hovedstaden var Konstantinopel, og riket eksisterte fra 330 til 1453 e.Kr.

Hva var forbindelsen mellom Norge og Bysantsriket?

Forbindelsen mellom Norge og Bysantsriket i middelalderen er ikke fullt ut forstått, men funnet av denne gullmynten antyder at det kan ha vært handelsforbindelser og kulturell utveksling mellom de to rikene.

Karl André Reichelt