Hvad står Hamas for?

Hvad står Hamas for?

Hamas, en palestinsk islamistisk organisasjon, har vært en sentral aktør i konflikten mellom Israel og Palestina siden sin grunnleggelse i 1987. Organisasjonen, som har både en politisk og en militær gren, har som mål å etablere en islamsk stat i det historiske Palestina, som inkluderer dagens Israel.

Hamas’ ideologi er dypt forankret i islamistiske prinsipper, og organisasjonen har ofte brukt både politiske og militære midler for å oppnå sine mål. Deres charter, som ble utgitt i 1988, understreker viktigheten av jihad (hellig krig) som en metode for å frigjøre Palestina. Selv om charteret har blitt revidert i senere år for å reflektere en mer pragmatisk tilnærming, forblir de grunnleggende målene uendret.

I tillegg til sin militære aktivitet, har Hamas også en betydelig sosial velferdsarm som driver skoler, sykehus og andre samfunnstjenester i Gaza. Dette har bidratt til å styrke deres støtte blant den palestinske befolkningen, spesielt i områder hvor den palestinske selvstyremyndigheten har vært svak.

Hamas’ forhold til andre land og organisasjoner er komplekst. De har mottatt støtte fra land som Iran og Qatar, men har også vært i konflikt med andre palestinske grupper som Fatah. Internasjonalt er Hamas ansett som en terrororganisasjon av flere land, inkludert USA og EU, noe som har ført til omfattende sanksjoner og isolasjon.

Gjennom årene har Hamas vist en evne til å tilpasse seg skiftende politiske landskap, men deres kjerneideologi og mål forblir en konstant drivkraft i deres handlinger. Dette gjør dem til en vedvarende og innflytelsesrik aktør i den pågående konflikten i Midtøsten.

Sverre Krogh Sundbø