Hvem eier Space Norway?

Hvem eier Space Norway?

Norsk romindustri har vokst betydelig de siste tiårene, og Norge har en lang historie med romaktiviteter som strekker seg tilbake til 1960-tallet1. En av de viktigste aktørene i norsk romindustri er Norsk Romsenter (NOSA), en statlig etat som følger Norges offentlige romaktiviteter og sikrer at Norge drar nytte av romaktiviteter de engasjerer seg i1.

Hvem eier Space Norway?

Space Norway er et norsk romselskap som ble etablert i 20141. Selv om det opererer som et kommersielt aksjeselskap, eies Space Norway helt av den norske staten1. Selskapet har fått tildelt en 50 % eierandel i Kongsberg Satellite Services, som spesialiserer seg i å lese data fra jordobservasjonssatellitter i bane på vegne av ulike satellitteiere1. I juli 2019 inngikk Space Norway kontrakter med de amerikanske selskapene Northrop Grumman og SpaceX for henholdsvis bygging og oppskyting av deres to-satellitt Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) system, som er planlagt lansert i 20241.

FAQ og forklaringer på brukte begreper

Norsk Romsenter (NOSA): En norsk statlig etat som følger Norges offentlige romaktiviteter og sikrer at Norge drar nytte av romaktiviteter de engasjerer seg i1.

Space Norway: Et norsk romselskap som eies helt av den norske staten og har som oppgave å eie og/eller leie rominfrastruktur og investere i romrelaterte aktiviteter1.

Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM): Et to-satellitt system som skal bygges og skytes opp av henholdsvis Northrop Grumman og SpaceX for Space Norway, planlagt lansert i 20241.

Kongsberg Satellite Services: Et selskap som spesialiserer seg i å lese data fra jordobservasjonssatellitter i bane på vegne av ulike satellitteiere, der Space Norway har en 50 % eierandel1.

Kilder

1 «Norwegian Space Agency – Wikipedia.» https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Space_Agency.

Alex Rosén