Hvem produserer ammunisjon i Norge?

Hvem produserer ammunisjon i Norge?

Nammo, eller Nordic Ammunition Company, er en ledende aktør innen forsvars- og romfartsindustrien i Norge. Selskapet, som ble grunnlagt i 1998, har hovedkontor i Raufoss, Norge, og er kjent for produksjon av ammunisjon, rakettmotorer og romapplikasjoner1.

Nammo er et privat selskap, og eierskapet er delt mellom den norske regjeringen, representert ved det norske Nærings- og fiskeridepartementet, og det finske forsvarsselskapet Patria. Selskapet har datterselskaper i flere land, inkludert Finland, Tyskland, Sverige, Sveits, Spania, Storbritannia, Irland og USA1.

Nammo er en viktig arbeidsgiver i Norge, med over 2800 ansatte i 2022. Selskapets produkter inkluderer ammunisjon, missiler, eksplosiver, rakettmotorer og fremdriftssystemer1.

Til tross for selskapets suksess, har det vært kontroverser knyttet til eksport av ammunisjon. Norske eksportkontrollover forbyr norske selskaper å selge ammunisjon til land i krig eller konflikt. Nammo har uttalt at de ikke har ansvar for bruken av deres ammunisjon etter kjøp, selv om noen hevder at dette er et brudd på intensjonen bak nasjonale eksportreguleringer1.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Nammo?
Nammo, eller Nordic Ammunition Company, er en ledende aktør innen forsvars- og romfartsindustrien i Norge. De produserer ammunisjon, rakettmotorer og romapplikasjoner.

Hvem eier Nammo?
Nammo er et privat selskap, og eierskapet er delt mellom den norske regjeringen, representert ved det norske Nærings- og fiskeridepartementet, og det finske forsvarsselskapet Patria.

Hvor mange ansatte har Nammo?
Nammo hadde over 2800 ansatte i 2022.

Hva er kontroversen rundt Nammo?
Det har vært kontroverser knyttet til Nammos eksport av ammunisjon. Norske eksportkontrollover forbyr norske selskaper å selge ammunisjon til land i krig eller konflikt, men Nammo har uttalt at de ikke har ansvar for bruken av deres ammunisjon etter kjøp.

Forklaring av termer

Ammunisjon: Materiale som brukes i våpen for å forårsake skade. Dette inkluderer ting som kuler, bomber, granater og raketter.

Rakettmotorer: En type motor som bruker reaksjonskraft for å bevege seg. De brukes ofte i romfartøy.

Romapplikasjoner: Dette refererer til bruk av teknologi og systemer i romfart, inkludert satellitter, romsonder og romstasjoner.

Eksportkontrollover: Lover som regulerer eksport av visse varer og teknologier, ofte for å forhindre spredning av våpen og militær teknologi.

Alex Rosén