Hvilken religion er Hamas?

Hvilken religion er Hamas?

Hamas er en palestinsk politisk organisasjon og bevegelse som er kjent for sin dype forankring i religion. Men hvilken religion er det som preger Hamas? Svaret er Islam. Hamas er en islamsk motstandsbevegelse, og deres religiøse overbevisning er en sentral del av deres identitet og politiske agenda.

Hamas og Islam

Hamas ble grunnlagt i 1987 som en gren av det muslimske brorskapet, en sunni-islamsk organisasjon som ble etablert i Egypt i 1928. Siden da har Hamas vært en viktig aktør i den palestinske nasjonale bevegelsen, og har brukt sin islamske identitet som en kilde til legitimitet og støtte. Hamas’ charter, eller grunnlov, er tydelig på dette punktet: det erklærer at Hamas er en islamsk motstandsbevegelse, og at dens mål er å opprette en islamsk stat i Palestina.

Religionens Rolle i Hamas’ Politikk

Religion spiller en sentral rolle i Hamas’ politikk og ideologi. Islam er ikke bare en religion for Hamas, men også en politisk ideologi som styrer deres handlinger og mål. Dette er tydelig i deres bruk av religiøse symboler og retorikk, samt deres forpliktelse til jihad, eller hellig krig, som et middel for å oppnå deres politiske mål. Samtidig har Hamas også vist en vilje til å tilpasse seg politiske realiteter og inngå kompromisser, noe som viser at deres tilnærming til islam er både pragmatisk og ideologisk.

I konklusjon, er Hamas dypt forankret i islam, og bruker sin religiøse identitet som en kilde til politisk legitimitet og støtte. Men samtidig er deres tilnærming til islam både pragmatisk og ideologisk, noe som reflekterer den komplekse naturen av deres forhold til religion.

Eivind Kvamme