Hvor lenge må man ha bodd i Norge for å få pensjon?

Hvor lenge må man ha bodd i Norge for å få pensjon?

For å få rett til alderspensjon fra folketrygden i Norge, må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst fem år etter fylte 16 år1. Imidlertid kreves det 40 års trygdetid i Norge for å få utbetalt full garantipensjon4. Trygdetiden samsvarer i all hovedsak med hvor lenge man har bodd i landet4. I denne artikkelen vil vi se nærmere på kravene til botid og hvordan det påvirker pensjonen din.

Minstekrav og full pensjon

Som nevnt tidligere, må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst fem år etter fylte 16 år for å ha rett til alderspensjon1. For å få full minstepensjon, må du ha bodd minst 40 år i Norge etter at du ble 16 år2. Du må også ha fylt 67 år for å ha rett til alderpensjon med minstepensjon2.

Pensjonsopptjening og botid

Opptjening av alderspensjon skjer både ved å ha pensjonsgivende inntekt og ved å bo i Norge3. De 20 beste årene med pensjonsopptjening og antall år med pensjonspoeng avgjør hvor stor pensjonen din blir3. I tillegg har den tiden du har bodd i Norge betydning for pensjonen din3.

Pensjon og arbeid i utlandet

Hvis du har arbeidet eller bodd i et annet EØS-land eller et land som Norge har trygdeavtale med, kan dette også påvirke pensjonen din3. Behandlingstiden for saker som involverer utenlandske myndigheter kan være lenger, da det kreves dokumentasjon fra disse myndighetene3.

I denne artikkelen har vi sett på kravene til botid i Norge for å motta pensjon og hvordan det påvirker pensjonen din. Det er viktig å være klar over disse kravene og hvordan de kan påvirke din fremtidige pensjon.

Alex Rosén