Hvor mange år skal Breivik sitte i fengsel?

Hvor mange år skal Breivik sitte i fengsel?

Anders Behring Breivik, den beryktede terroristen bak 22. juli-angrepene, har tilbrakt mer enn et tiår i fengsel. Han har sittet i isolasjon i over 11 år, noe som har ført til betydelige psykiske belastninger, ifølge hans advokat Øystein Storrvik1.

Breivik har flere ganger saksøkt staten, hevder at hans soningsforhold er urimelige. Han har også hevdet at han har forsøkt å ta sitt eget liv innenfor fengselsmurene1. Til tross for disse påstandene, har myndighetene fastholdt at Breiviks soningsvilkår er rettferdige.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for sine handlinger, med en minstetid på 10 år. Han har søkt om prøveløslatelse, men dette ble avvist av Telemark tingrett1.

FAQ

Hvor lenge har Breivik vært i fengsel?
Breivik har vært i fengsel i over 11 år.

Hva er forvaring?
Forvaring er en spesiell form for straff i Norge som brukes for personer som anses som en fare for samfunnet. Den kan forlenges utover den fastsatte tiden hvis den dømte fortsatt anses som en trussel.

Hva er minstetid?
Minstetid er den perioden en person må sone før de kan søke om prøveløslatelse.

Har Breivik søkt om prøveløslatelse?
Ja, Breivik har søkt om prøveløslatelse, men dette ble avvist av Telemark tingrett.

Forklaring av termer

Forvaring: En spesiell form for straff i Norge som brukes for personer som anses som en fare for samfunnet. Den kan forlenges utover den fastsatte tiden hvis den dømte fortsatt anses som en trussel.

Minstetid: Den perioden en person må sone før de kan søke om prøveløslatelse.

Prøveløslatelse: Når en person som har sonet en del av sin straff, blir løslatt under tilsyn for resten av straffeperioden.

Soningsskader: Psykiske eller fysiske skader som er forårsaket av forholdene under soning i fengsel.

Ida Løken