Hvor mye av Norges rikdom kommer fra olje?

Hvor mye av Norges rikdom kommer fra olje?

Norge er kjent for sin rikdom, mye takket være landets betydelige olje- og gassreserver. Men hvor mye av Norges velstand kommer egentlig fra olje? Og hvordan kan denne rikdommen brukes til å fremme globale klimamål?

Norge er unikt blant de 38 OECD-landene, med oljeinntekter som utgjør 4,3 prosent av BNP, sammenlignet med 0,2 prosent for OECD som helhet1. Siden oljeproduksjonen startet i 1969, har omtrent 80 prosent av Norges oljeinntekter kommet folket til gode gjennom Oljefondet, som nå har en saldo på $1,25 billioner1. Dette er dobbelt så mye som Sveriges årlige BNP, tre ganger Norges, og 60 ganger Islands1.

Men hvordan har Norge klart å samle så mye rikdom fra olje? På 1970-tallet satte Norge marginale skattesatser på over 75 prosent på oljeselskaper som opererte i Nordsjøen1. Selv om oljeskatten i Norge er høy etter verdensstandarder, har hver jurisdiksjon rett til å kreve avgifter for bruk av folkets ressurser1.

Nå er det imidlertid forslag om at Norge bør slutte å beholde oljeinntektene for seg selv og i stedet gi pengene til land som trenger hjelp til å nå sine klimamål i henhold til Parisavtalen1. Dette vil innebære en overføring av fremtidige inntekter til et nytt Oljefond, kalt Oljefond 2.0, som vil bidra til å finansiere den globale grønne skiftet1.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er OECD?
OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Det er en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme økonomisk vekst og stabilitet blant medlemslandene.

Hva er Oljefondet?
Oljefondet, offisielt kjent som Statens pensjonsfond utland, er et fond etablert av Norge for å investere overskuddet fra landets oljeinntekter. Fondet er det største suverene velstandsfondet i verden.

Hva er Parisavtalen?
Parisavtalen er en internasjonal avtale som ble inngått i 2016 for å bekjempe klimaendringer. Avtalen krever at landene reduserer sine klimagassutslipp for å begrense den globale oppvarmingen.

Hva er det grønne skiftet?
Det grønne skiftet refererer til overgangen fra en økonomi som er tungt avhengig av fossile brensler til en som er basert på fornybare energikilder. Målet er å redusere klimagassutslipp og bekjempe klimaendringer.

Forklaring av Termer

OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling er en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme økonomisk vekst og stabilitet blant medlemslandene.

Oljefondet: Offisielt kjent som Statens pensjonsfond utland, er et fond etablert av Norge for å investere overskuddet fra landets oljeinntekter. Fondet er det største suverene velstandsfondet i verden.

Parisavtalen: En internasjonal avtale som ble inngått i 2016 for å bekjempe klimaendringer. Avtalen krever at landene reduserer sine klimagassutslipp for å begrense den globale oppvarmingen.

Det grønne skiftet: Refererer til overgangen fra en økonomi som er tungt avhengig av fossile brensler til en som er basert på fornybare energikilder. Målet er å redusere klimagassutslipp og bekjempe klimaendringer.

Sverre Krogh Sundbø