Hvordan håndterer Norge avfall?

Hvordan håndterer Norge avfall?

Norge har en unik tilnærming til avfallshåndtering, preget av en kombinasjon av forbrenning (50%) og resirkulering (42%)1. Landet har tatt betydelige skritt for å forbedre avfallshåndteringen, med en rekke tiltak som har resultert i en betydelig reduksjon av avfall som ender på deponi1.

Lovgivning og Politikk

Norges første samlede lov om forurensning og avfall, Forurensningskontrolloven, ble vedtatt i 1981. Denne loven la grunnlaget for avfall og avfallshåndtering i landet1. Norsk regjering produserer nesten hvert annet år en stortingsmelding om miljøet, som er en rapport om miljøtilstanden og en diskusjon om regjeringens fremtidige politikk på dette feltet1.

I 2004 ble Norges regulatoriske rammeverk for avfallshåndtering (Avfallsforskriften 2004) revidert og forenklet. Nye instrumenter ble tatt i bruk for å begrense avfallsproduksjonen og stimulere avfallsutvinning, inkludert flere avgifter på deponi og forbrenning1.

Mål og Initiativer

En stortingsmelding fra 2007 utstedt av den norske regjeringen skisserer de nasjonale avfallsmålene og de nødvendige tiltakene for å nå dem1. I tillegg har Norge inngått en frivillig, men bindende avtale om å redusere matavfall. Partene har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matavfall i handels- og forbrukersektoren innen 2030, og redusere tapet av mat og ressurser i produksjon og engrossektoren2.

Utfordringer og Framtidige Planer

Selv om Norge har gjort betydelige fremskritt, er det fortsatt utfordringer. Norges totale avfallsgenerering (ekskludert større mineralavfall) økte betydelig mellom 2010 og 2012, falt i 2014, økte igjen litt frem til 2018, før den falt igjen i 20202. Dette indikerer at Norges økonomiske vekst ennå ikke er frakoblet avfallsgenereringen2.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er Forurensningskontrolloven?
Forurensningskontrolloven er Norges første samlede lov om forurensning og avfall, vedtatt i 1981. Denne loven la grunnlaget for avfall og avfallshåndtering i landet1.

Hva er Avfallsforskriften 2004?
Avfallsforskriften 2004 er Norges regulatoriske rammeverk for avfallshåndtering. Den ble revidert og forenklet i 2004, med nye instrumenter for å begrense avfallsproduksjonen og stimulere avfallsutvinning1.

Hva er Norges mål for avfallshåndtering?
Norges mål for avfallshåndtering er skissert i en stortingsmelding fra 2007. I tillegg har Norge forpliktet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matavfall i handels- og forbrukersektoren innen 203012.

Forklaring av Termer

Forurensningskontrolloven: Norges første samlede lov om forurensning og avfall, vedtatt i 19811.

Avfallsforskriften 2004: Norges regulatoriske rammeverk for avfallshåndtering, revidert og forenklet i 20041.

Stortingsmelding: En rapport utstedt av den norske regjeringen om en bestemt sak, som gir en oversikt over sakens status og regjeringens fremtidige politikk på dette feltet1.

FNs bærekraftsmål: En samling av 17 globale mål satt av De forente nasjoner for å fremme bærekraftig utvikling. Målene inkluderer blant annet å redusere ulikhet, bekjempe klimaendringer og fremme ansvarlig forbruk og produksjon2.

Karl André Reichelt