Kong Harald av Norge: «Jeg vil ikke abdisere som Dronning Margrethe av Danmark»

Kong Harald av Norge: «Jeg vil ikke abdisere som Dronning Margrethe av Danmark»

Kong Harald av Norge, 86 år gammel, har uttalt at han ikke har noen planer om å abdisere tronen, i motsetning til sin danske motpart, Dronning Margrethe. Dette ble klart under et pressemøte under hans besøk til Faktisk.no, en ideell organisasjon for faktasjekking. Spørsmålet om abdikasjon kom opp etter Dronning Margrethes overraskende abdikasjon 14. januar.

«Nei, jeg har det egentlig ikke. Jeg står ved det jeg har sagt hele tiden. Jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut,» sa Kong Harald, og refererte til løftet han ga til det norske parlamentet da han besteg tronen i 1991. Harald ble monark i en alder av 53 år etter dødsfallet til hans far, Kong Olav, i januar 1991. Harald hadde tid til å forberede seg, da han hadde fungert som kronprinsregent siden faren ble syk våren 1990.

Til tross for flere helseproblemer de siste årene, inkludert et sykehusopphold for å behandle en infeksjon i mai, har Kong Haralds besluttsomme natur holdt ham på tronen. Han uttrykte også sin beundring for Dronning Margrethe og hennes engasjement for Danmark.

«Min familie og jeg ønsker å formidle våre varmeste gratulasjoner til deg som Danmarks nye konge og dronning. Du etterfølger en monark som har oppfylt sin funksjon med eksepsjonelt engasjement. Hennes Majestet Dronning Margrethe har fulgt sitt land og sitt folk gjennom tider med glede og sorg med varme, visdom og hengivenhet,» skrev Kong Harald.

FAQ

Hva betyr det å abdisere?
Abdisere betyr å frasi seg tronen som monark. Dette kan skje av mange grunner, inkludert helseproblemer, politisk press, eller personlig valg.

Hva er Stortinget?
Stortinget er det norske parlamentet. Det er den lovgivende makten i Norge og består av 169 medlemmer valgt fra 19 fylker.

Hvem er Dronning Margrethe av Danmark?
Dronning Margrethe II av Danmark var dronning av Danmark fra 1972 til 2024. Hun abdiserte tronen 14. januar 2024.

Hvem er Kong Harald av Norge?
Kong Harald V av Norge har vært konge av Norge siden 1991. Han er sønn av Kong Olav V og Dronning Märtha. Han ble kronprins da hans far ble konge i 1957 og ble konge da hans far døde i 1991.

Sverre Krogh Sundbø