Norge fordømmer angrep på Israel

Norge fordømmer angrep på Israel

Norsk utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte både israelske og palestinske tjenestemenn forrige måned og hevdet at det var «tragisk» for begge parter at en palestinsk stat ennå ikke hadde blitt etablert1. Nå fordømmer hun overraskende palestinske angrep på israelske sivile når krig igjen bryter ut i Midtøsten. «Norge fordømmer på det sterkeste angrepene på israelske sivile og ber om en umiddelbar stans i angrepene og volden,» sa Huitfeldt1.

Angrepene og konsekvensene

Palestinerne under ledelse av Hamas avfyrte et stort antall raketter fra basen i Gaza og stormet deretter over grensen til Israel, angrep lokale samfunn og tok et ukjent antall israelere som gisler tilbake til Gaza1. Israel svarte med å skyte tilbake, og innen søndag morgen hadde allerede hundrevis av israelere og palestinere, inkludert sivile, blitt drept1. Norsk diplomat Tor Wennesland, FNs spesialutsending til Midtøsten, fortalte Norsk Rikskringkasting (NRK) at han tror angrepet fra Hamas inneholdt det han kalte «en regional komponent» bak det1.

Norges rolle og tidligere engasjement

Norge har lenge søkt fred i Midtøsten, og Huitfeldt reiste tilbake til regionen forrige måned for å markere 30-årsjubileet for den såkalte «Oslo-avtalen» som skulle bringe fred, men endte opp med å falle fra hverandre som så mange andre forsøk på fredsavtaler i Midtøsten1. Huitfeldt, fra Norges Arbeiderparti, sa den gang at det var «veldig spesielt å besøke Israel og Palestina nå» og la til at «det er tragisk for både israelere og palestinere at en palestinsk stat ikke har blitt etablert»1.

Norge fordømmer angrepene sterkt og ber om en umiddelbar stans i angrepene og volden23. Alle de fem nordiske landene fordømmer også det tunge angrepet på Israel av Hamas-krigere4.

Ida Løken