Norge: Rekordhøy markedsandel på 93% for elbiler i september 2023

Norge: Rekordhøy markedsandel på 93% for elbiler i september 2023

I september 2023 nådde elbiler en rekordhøy markedsandel på 93% i Norge1. Dette skjedde til tross for at antallet nye personbilregistreringer i Norge falt med over 29% sammenlignet med året før, til 10 3421. Hittil i år har over 86 000 nye personlige elbiler blitt registrert i Norge, noe som utgjør omtrent 90% av det totale bilsalget1.

Nedgang i elbilsalg, men økning i markedsandel

Selv om salget av oppladbare biler også falt sammenlignet med året før, var nedgangen noe lavere enn markedsnedgangen, noe som førte til en økning i markedsandelen1. Ifølge den norske veiforbundet (OFV) ble det registrert 9 617 nye personlige elbiler i september, en nedgang på 26% sammenlignet med året før1. Dette inkluderer 9 000 helelektriske biler (ned 21% sammenlignet med året før) og 617 ladbare hybrider (ned 63% sammenlignet med året før)1.

Elbilmodeller og deres markedsandel

Hittil i år har følgende elbilregistreringer blitt registrert i Norge1:

  • Helelektriske biler (BEVs): 79 674 (ned 0,3%) og 83,4% markedsandel
  • Ladbare hybrider (PHEVs): 6 643 (ned 36%) og 7,0% markedsandel
  • Totalt: 86 317 (ned 4%) og 90,4% markedsandel

For sammenligning ble det i løpet av 12 måneder i 2022 registrert mer enn 153 000 nye elbiler i Norge, noe som utgjorde 87,8% av det totale volumet1.

Norge har vært en pioner innen elbiladopsjon og har som mål å forby salg av nye bensin- og dieselbiler, inkludert hybrider, innen 20255. Med den nåværende utviklingen kan norske forbrukere oppnå en markedsandel på 100% for elbiler før forbudet trer i kraft5.

Ida Løken