Norges største fond styrker gjenoppblomstringen av amerikanske børsnoteringer

Norges største fond styrker gjenoppblomstringen av amerikanske børsnoteringer

Norges olje- og gassressurser bidrar til å styrke gjenoppblomstringen av amerikanske børsnoteringer. Norges Bank Investment Management, landets 1,4 billioner dollar store fond, var blant de tre hjørnesteinsinvestorene som ble fremhevet av den tyske sandalprodusenten Birkenstock Holding Plc da den startet sin 1,6 milliarder dollar store børsnoteringsrunde1. Disse investorene tilbød seg å kjøpe minst 40% av tilbudet1.

Norsk fond støtter Birkenstock og Instacart

Norges Bank Investment Management har også vært aktiv i det amerikanske børsnoteringsmarkedet tidligere i år2. Fondet, som investerer norske statens inntekter fra olje- og gassproduksjon, eier i gjennomsnitt 1,5% av alle børsnoterte aksjer over hele verden3. Det investerer også i obligasjoner, unoterte eiendommer og fornybare energiprosjekter3.

Teknologiselskaper og kunstig intelligens driver fondets avkastning

Norges 1,4 billioner dollar store fond oppnådde en avkastning på 10% i første halvår, tilsvarende 1,5 billioner norske kroner (143 milliarder dollar)5. Dette skyldes delvis veksten i amerikanske teknologiselskaper og deres utvikling av kunstig intelligens3. Fondets beholdning i teknologiselskaper økte med nesten 39% i perioden, med Apple, Microsoft og Nvidia som de aksjene som bidro mest3.

Alex Rosén