Norsk Utdanning: Fordelene med «Looping» i Skolesystemet

Norsk Utdanning: Fordelene med «Looping» i Skolesystemet

I Norge er det en utdanningspraksis som skiller seg ut og som har vist seg å være til stor fordel for elevers læring og utvikling. Denne praksisen, kjent som «looping», innebærer at en lærer følger samme gruppe elever over flere år. Forskning har påvist at «looping» kan forbedre testresultater og være spesielt gunstig for elever som strever.

I en liten landsby ved navn Å, hvor jeg gikk på barneskolen, var det en selvfølge at vi hadde den samme læreren hvert år. Med kun 11 elever i min klasse og et totalt elevtall på 50, var det mulig å skape et nært og personlig forhold mellom lærer og elev. Reidun, vår lærer, hadde undervist i mange år og hadde til og med vært læreren til min mor. Hennes evne til å kontrollere klasserommet og samtidig vise omsorg var enestående.

Hvert år, når høsten kom, var Reidun klar med et nytt pensum, klar til å ta oss med videre i læringsprosessen. Vi hadde også andre lærere for fag som husstell, musikk, trearbeid og gymnastikk, og disse lærerne fulgte oss også gjennom årene. I tredje klasse fikk vi en ny lærer som introduserte oss for engelsk, ett ord om gangen.

«Looping» fortsatte gjennom hele min utdanning i Norge. På ungdomsskolen var vår klasselærer Beck, en eldre herre som var veldig snill, men som insisterte på at vi skulle tiltale ham med etternavn. I videregående skole fortsatte denne praksisen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er «looping»?
«Looping» er en utdanningspraksis hvor en lærer følger samme gruppe elever over flere år.

Hvorfor er «looping» gunstig for elever?
«Looping» bidrar til å bygge sterke relasjoner mellom lærer og elev, noe som kan forbedre testresultater og hjelpe elever som strever.

Er «looping» vanlig utenfor Norge?
Selv om «looping» kan forekomme i andre land, er det ikke like utbredt som i Norge, og mange er ikke kjent med praksisen.

Forklaring av Termer

«Looping»
En utdanningsmetode hvor en lærer underviser de samme elevene over flere år.

Klasselærer
En lærer som har hovedansvaret for en bestemt klasse og som ofte følger klassen gjennom deler av eller hele skoleløpet.

Sverre Krogh Sundbø