Norske F-35 Jagerfly Stasjonert i Fjellhangar på Bardufoss

Norske F-35 Jagerfly Stasjonert i Fjellhangar på Bardufoss

Den Kongelige Norske Luftforsvaret har nylig stasjonert sine F-35 jagerfly i en nyoppusset fjellhangar på Bardufoss flystasjon, som har vært inaktiv i over 40 år. Denne strategiske beslutningen er en del av Norges og NATOs bredere plan for å forbedre luftforsvarets overlevelsesevne og operasjonelle fleksibilitet.

Bardufoss flystasjon, etablert i 1938, har gjennomgått betydelige oppgraderinger for å kunne støtte moderne luftoperasjoner. Fjellhangaren gir naturlig beskyttelse og er nå utstyrt med avansert teknologi for å møte dagens sikkerhetsutfordringer. Dette tiltaket er spesielt viktig i lys av den pågående konflikten i Ukraina, som har vist hvor sårbare selv de mest avanserte flyene kan være når de er på bakken.

Den nye strategien, kjent som Agile Combat Employment (ACE), fokuserer på å spre luftstyrkene over flere baser for å gjøre det vanskeligere for fienden å målrette dem. Bardufoss spiller en nøkkelrolle i denne strategien, og det forventes at aktiviteten ved stasjonen vil øke både nasjonalt og blant allierte styrker.

Denne utviklingen markerer en viktig milepæl for det norske luftforsvaret, som nå kan dra nytte av både den historiske infrastrukturen og de moderne forbedringene ved Bardufoss. Dette vil ikke bare styrke Norges forsvarsevne, men også bidra til NATOs samlede luftmakt i regionen.

Karl André Reichelt