Nye skatter på fiskerisektoren: Norge innfører 25% skatt på lakseoppdrettere

Nye skatter på fiskerisektoren: Norge innfører 25% skatt på lakseoppdrettere

I et betydelig grep har den norske regjeringen med hell innført en ny 25 % skatt på sine lakseoppdrettere, en beslutning som har utløst spekulasjoner om potensialet for lignende tiltak for landets bredere fiskerisektor. Denne utviklingen har vært et resultat av en kompleks politisk prosess og har hatt en betydelig innvirkning på bransjen.

Skatten, kjent som «lakseskatten», er en tilleggsavgift på toppen av den 22 % selskapsskatten som allerede er betalt av oppdrettsselskaper. Den gjelder verdiskapingen til fisk i merdertiden og er en del av en bredere avtale som garanterer høyere inntekter fra Havbruksfondet for fylkene der oppdrettsanlegg ligger. Skatten ble opprinnelig foreslått med en sats på 40 % av Arbeiderpartiet og Senterpartiets koalisjonsregjering, men etter en lang prosess og forhandlinger med Venstre og Pasientfokus ble satsen redusert til 25 %.

Innføringen av avgiften har ikke vært uten kontroverser. Det første forslaget ble møtt med kritikk fra lakseoppdrettsnæringen og toppindustrianalytikere, som hevdet at det ville begrense deres investeringer i sektoren og ha en negativ langsiktig innvirkning på landets økonomi. Reduksjonen i satsen har imidlertid blitt møtt med en mer positiv respons, der Grieg Seafood slår fast at 25 % avgiften er «vesentlig bedre enn det opprinnelige forslaget på 40 %».

Skatten har også hatt en merkbar innvirkning på aksjemarkedet. Etter kunngjøringen økte markedsverdien til flere store oppdrettsselskaper, inkludert Lerøy Seafood, SalMar og Grieg Seafood, betydelig. Denne økningen var imidlertid mindre enn halvparten av verdien som gikk tapt da de første planene om å innføre en skatt på 40 % ble annonsert.

Gitt den vellykkede implementeringen av denne avgiften på lakseoppdrettere, reiser det spørsmålet om landets fiskerisektor kan være neste. Regjeringens evne til å navigere i den politiske prosessen og oppnå konsensus for skatten kan potensielt danne presedens for lignende tiltak i fremtiden. Imidlertid vil alle slike avgjørelser sannsynligvis bli gjenstand for de samme komplekse forhandlinger og potensielle industritilbakeslag som sett med lakseavgiften.

Eivind Kvamme