Nytt lys på vestnorsk jordbruks historie: 4000 år gammel grav gir innsikt

Nytt lys på vestnorsk jordbruks historie: 4000 år gammel grav gir innsikt

Arkeologer fra Universitetet i Bergen har nylig avdekket en 4000 år gammel grav sør for Vestkapp i Selje, Norge. Denne oppdagelsen gir nye svar på hvordan jordbruket kom til Vest-Norge. Graven, som inneholder restene av fem individer, er av en type som bare er funnet i Buskerud, Østfold og i Danmark, aldri i Vest-Norge1.

Fra 5000 f.Kr. til 4000 f.Kr. dukket de første jordbrukssamfunnene opp i nærheten av Oslofjorden i øst, ved hjelp av teknologi fra sørlige Skandinavia. Denne perioden så også ankomsten av snorleirekulturen, som brakte nye våpen, verktøy og en indoeuropeisk dialekt, som senere utviklet seg til det norske språket1.

Graven funnet nær Selje er knyttet til disse jordbrukssamfunnene som ligger i øst og sør, noe som indikerer en migrasjon som introduserte jordbruk til Vest-Norge. «Dette gjør det mulig for oss å få helt ny innsikt i den tidlige jordbruksfasen», sier arkeolog og prosjektleder, Trond Eilev Linge1.

I dag er jordbruket i Norge konsentrert på stadig færre gårder, men med ingen reduksjon i total produksjonsvolum2. Gressbasert husdyrproduksjon er ryggraden i norsk jordbruk, og dette forklarer hvorfor melkekyr har blitt den viktigste landbruksproduksjonen2.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er snorleirekulturen?
Snorleirekulturen er en betegnelse på en kulturgruppe som eksisterte i Nord-Europa i yngre steinalder, ca. 2900–2350 f.Kr. Kulturen er kjent for sin karakteristiske keramikk dekorert med snor- eller tauinntrykk.

Hva betyr det at jordbruket er konsentrert på færre gårder?
Dette betyr at antallet gårder som driver med jordbruk har gått ned, men at de gjenværende gårdene produserer like mye, om ikke mer, enn før. Dette kan skyldes effektivisering og bruk av moderne teknologi2.

Hva er gressbasert husdyrproduksjon?
Gressbasert husdyrproduksjon refererer til en type jordbruk der husdyr, som kyr og sauer, hovedsakelig mates med gress. I Norge er dette en viktig del av jordbruket, da mange områder av landet er best egnet for dyrking av gress2.

Forklaring av begreper

Snorleirekulturen: En kulturgruppe som eksisterte i Nord-Europa i yngre steinalder, kjent for sin karakteristiske keramikk dekorert med snor- eller tauinntrykk.

Gressbasert husdyrproduksjon: En type jordbruk der husdyr, som kyr og sauer, hovedsakelig mates med gress.

Jordbrukssamfunn: Et samfunn der hoveddelen av befolkningen er engasjert i jordbruk, i motsetning til jeger-samler-samfunn.

Karl André Reichelt