Sjøfartsdirektør sier investorer nøler på grunn av Norges svake krone

Sjøfartsdirektør sier investorer nøler på grunn av Norges svake krone

Svake krone bekymrer eksperter

Den svake norske kronen har vært et mysterium for mange eksperter1. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen, mener at en svak krone reflekterer at Norge ikke har mye å selge bortsett fra olje og gass, og at landet er avhengig av import og ikke lenger er et attraktivt land å investere i1. Holvik mener at kronen vil fortsette å svekke seg på grunn av en «svakere struktur» i økonomien1.

Svak krone gir økt eksportverdi for sjømat

En svak krone har gjentatte ganger økt Norges sjømateksportverdi3. I august 2023 var den norske kronen 16 % svakere mot euroen enn i samme måned året før, noe som nesten forklarer hele økningen i eksportverdien3. Imidlertid advarer Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, om at mye av økningen kan tilskrives den svakere kronen3.

Fordeler med svak krone for norske selskaper

Til tross for bekymringene knyttet til den svake kronen, kan det faktisk være noen fordeler for Norge4. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, uttaler at for flertallet av norske selskaper er dette gode nyheter, da minst to tredjedeler av børsnoterte selskaper i Norge vil dra nytte av den svake kronen4. Næss legger til at det er gode nyheter for arbeidsmarkedet, ettersom det vil bli billigere å ansette folk i Norge4.

Turisme i Norge får et løft

Den svake kronen har også gitt et løft til norsk turisme6. I juni 2023 nådde antall utenlandske overnattinger i Norge en rekordhøyde for måneden, med 1,62 millioner besøkende fra utlandet6. Dette følger en lignende rekord som ble registrert i mai samme år6.

Konklusjon

Selv om den svake norske kronen har skapt bekymring blant eksperter og investorer, har den også ført til økt eksportverdi for sjømat, fordeler for norske selskaper og et løft i turismen. Det er viktig å vurdere både de positive og negative sidene av den svake kronen for å få en helhetlig forståelse av dens innvirkning på Norges økonomi.

Sverre Krogh Sundbø