Storbritannias energiselskap intensiverer sin innsats for å etablere virksomhet i Norge

Storbritannias energiselskap intensiverer sin innsats for å etablere virksomhet i Norge

Storbritannia-baserte Harbour Energy har fått grønt lys til å bore en betydelig utforskningsbrønn i Nordsjøen, som en del av sin ambisjon om å utvikle en virksomhet i Norge. Dette markerer begynnelsen på en tre-brønners utforskingskampanje. Ametyst (15/9-25) brønnen i blokk PL 1138 vil bli boret ved hjelp av jack-up riggen Noble Integrator i 84 meters dyp, ifølge en tillatelse utstedt av Norsk Petroleum Direktorat (NPD).

Harbour Energy, som har sin base i Storbritannia, har lenge hatt et ønske om å utvide sin virksomhet til Norge. Med tillatelsen til å bore i Nordsjøen, tar selskapet et betydelig skritt mot å realisere denne ambisjonen. Utforskingskampanjen, som starter med tre brønner, er en del av selskapets strategi for å etablere en solid tilstedeværelse i det norske olje- og gassmarkedet.

Den kommende boringen av Ametyst-brønnen i blokk PL 1138 er et viktig ledd i denne prosessen. Brønnen vil bli boret ved hjelp av jack-up riggen Noble Integrator, en spesialisert boreplattform designet for bruk i relativt grunne vann. Boringen vil finne sted i 84 meters dyp, noe som er innenfor Noble Integrators operasjonelle kapasiteter.

FAQ

Hva er Harbour Energy?
Harbour Energy er et energiselskap basert i Storbritannia. Selskapet har nylig fått tillatelse til å bore en utforskningsbrønn i Nordsjøen, som en del av sin ambisjon om å utvikle en virksomhet i Norge.

Hva er en jack-up rigg?
En jack-up rigg er en type flyttbar boreplattform som brukes til å bore brønner i havbunnen. Den er utstyrt med lange støtteben som kan senkes til havbunnen for å gi plattformen stabilitet under boring.

Hva er Norsk Petroleum Direktorat (NPD)?
Norsk Petroleum Direktorat (NPD) er en norsk statlig etat som har ansvar for å forvalte og regulere olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel.

Hva er Ametyst-brønnen?
Ametyst-brønnen er en utforskningsbrønn som Harbour Energy planlegger å bore i blokk PL 1138 i Nordsjøen. Boringen er en del av selskapets plan om å utvikle en virksomhet i Norge.

Karl André Reichelt