Avsløringen av den russiske spionens sanne identitet: En universitetsforeleser i Tromsø

Avsløringen av den russiske spionens sanne identitet: En universitetsforeleser i Tromsø

En akademiker som ankom Norge som brasiliansk statsborger og ble arrestert i fjor på mistanke om spionasje for Russland, har bekreftet sitt virkelige, russiske navn, ifølge norske myndigheter. Mannen ble pågrepet i den arktiske byen Tromsø, hvor han jobbet som foreleser ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Norske medier har rapportert at han kalte seg Jose Assis Giammaria. En aktor for Norges innenrikssikkerhetsbyrå fortalte Associated Press at mistenkte hadde bekreftet sitt virkelige navn under en varetektsfengsling sist uke.

Mistenkte ankom Norge i 2021 og har forsket på de nordlige regionene og hybridtrusler. Norges arktiske grense mot Russland er 198 kilometer lang. Imidlertid tror norske etterforskere at han var i NATO-medlemslandet Norge under et falskt navn og identitet mens han jobbet for en av Russlands etterretningstjenester. Norske etterforskere har sagt at hans virkelige navn er Mikhail Mikushin. Mikushin, som har blitt overført til varetekt i hovedstaden Oslo, står overfor opptil tre år i fengsel under norske spionasjelover. Per Niklas Hafsmoe, en aktor med byrået, sa at den 45 år gamle har nektet å snakke med politiet, men hevder at han ikke har gjort noe galt. «Vi synes det er bra at han nå ønsker å klargjøre sin sanne identitet,» sa Hafsmoe til AP. «Men dette har ikke mye å si for vår etterforskning fordi vi tror vi har sterke bevis på at han faktisk er Mikhail Mikushin fra Russland.»

FAQ

Hvem er Mikhail Mikushin?
Mikhail Mikushin er en russisk statsborger som ble arrestert i Norge på mistanke om spionasje. Han hadde tidligere utgitt seg for å være en brasiliansk statsborger ved navn Jose Assis Giammaria.

Hva er hybridtrusler?
Hybridtrusler er en blanding av militære og ikke-militære, konvensjonelle og ikke-konvensjonelle metoder som kan brukes i en koordinert måte av en stat eller ikke-statlig aktør for å oppnå spesifikke mål.

Hva er Norges innenrikssikkerhetsbyrå?
Norges innenrikssikkerhetsbyrå er en statlig etat som er ansvarlig for å håndtere innenlandsk sikkerhet og kontraspionasje.

Hva er spionasjelovene i Norge?
Spionasjelovene i Norge er en del av straffeloven som omhandler handlinger som kan være skadelige for statens sikkerhet, som for eksempel å samle inn, motta, eller gi ut informasjon på vegne av en fremmed stat.

Sverre Krogh Sundbø