Hva kalles russiske spioner?

Hva kalles russiske spioner?

I det siste har Norge opplevd en økning i antall spionasjesaker, spesielt knyttet til Russland. En nylig hendelse involverte en akademiker som hadde kommet til Norge som brasiliansk statsborger, men som senere ble arrestert på mistanke om å spionere for Russland. Denne mannen, som tidligere kalte seg Jose Assis Giammaria, jobbet som foreleser ved Universitetet i Tromsø, en by i Arktis. Han har nå innrømmet sitt virkelige navn og russiske nasjonalitet123.

Denne akademikeren ankom Norge i 2021 og forsket på nordområdene og hybridtrusler. Norske etterforskere mener at han var i Norge under et falskt navn og identitet mens han jobbet for en av Russlands etterretningstjenester1.

I april utviste Norge 15 russiske diplomater på mistanke om spionasje. Det ble hevdet at de jobbet enten som spionhåndterere eller avlyttet telefon- og datatrafikk. De var ansatt enten av Russlands sivile spionbyrå, Federal Security Service eller FSB, eller av GRU, som driver militær etterretning1.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er en hybridtrussel?
En hybridtrussel er en type trussel som kombinerer konvensjonelle og ukonvensjonelle, militære og ikke-militære metoder som kan brukes i en koordinert og synkronisert måte for å oppnå spesifikke mål.

Hva er FSB og GRU?
FSB (Federal Security Service) og GRU (Main Intelligence Directorate) er to av Russlands hovedetterretningstjenester. FSB er den føderale sikkerhetstjenesten, mens GRU er militær etterretning.

Hva er en spionhåndterer?
En spionhåndterer er en person som rekrutterer, styrer og kontrollerer spioner. De er ansvarlige for å sikre at spionen er i stand til å utføre sine oppgaver effektivt og trygt.

Hva betyr det å avlytte telefon- og datatrafikk?
Å avlytte telefon- og datatrafikk innebærer å overvåke og registrere kommunikasjon som foregår over telefonlinjer eller internett. Dette kan inkludere telefonsamtaler, tekstmeldinger, e-poster og annen form for digital kommunikasjon.

Hva er en sovende agent?
En sovende agent er en spion som lever som en vanlig borger i et annet land, ofte i mange år, uten å utføre noen spionasjeaktiviteter. De venter på instruksjoner fra deres spionhåndterer før de begynner å utføre deres oppdrag.

Alex Rosén