Bygger Norge atomkraftverk?

Bygger Norge atomkraftverk?

Norsk Kjernekraft har tatt et betydelig skritt mot å etablere Norges første kommersielle kjernekraftverk. Selskapet har sendt inn en formell søknad til Olje- og energidepartementet for å vurdere byggingen av et kjernekraftverk basert på små modulære reaktorer (SMR) i Finnmark, nær landsbyen Svartnes. Dette anlegget vil kunne produsere 5 TWh/år, noe som vil tredoble strømforsyningen i Finnmark.

Denne søknaden markerer starten på en omfattende prosess som kan føre til at Norge får sitt første kjernekraftverk. Norsk Kjernekraft har tidligere inngått avtaler med flere kommuner, inkludert Aure og Heim, for å undersøke mulighetene for å bygge SMR-anlegg. Selskapet har også signert en intensjonsavtale med Rolls-Royce SMR for å fremme aksept for kjernekraft i Norge.

Norsk Kjernekraft ser en positiv utvikling i holdningen til kjernekraft i Norge, og selskapet er i dialog med politikere fra flere partier. De planlegger en åpen prosess med involvering av lokalbefolkningen for å sikre at alle aspekter av prosjektet blir grundig vurdert.

Hvis miljøkonsekvensutredningen viser at anlegget kan bygges innenfor akseptable grenser, vil lisensieringsprosesser følge i henhold til norske lover og forskrifter. Byggingen kan starte etter at alle nødvendige tillatelser er på plass. Med politisk vilje og aksept blant innbyggerne, kan kjernekraftverket være operativt innen ti år.

Dette prosjektet representerer en betydelig mulighet for Norge til å redusere sine klimagassutslipp og øke elektrifiseringen. Med god vedlikehold kan anlegget levere billig strøm til innbyggerne i mange tiår etter at det er nedbetalt.

Eivind Kvamme