Norge Hjelper Russiske Skip med Sjømattransport

Norge Hjelper Russiske Skip med Sjømattransport

I en uventet vending har Norge begynt å bistå russiske transportskip med å frakte sjømat til andre land. Dette skjer etter at Nederland innførte et forbud mot russiske skip på grunn av spionasjebekymringer. Ifølge en rapport fra NRK, ble det observert en russisk lasteskip, Belomorye, sammen med det norske skipet Silver Copenhagen i en øde fjord på Svalbard.

Denne operasjonen innebærer at 2,000 tonn frossen fisk blir overført fra det russiske skipet til det norske skipet, som deretter frakter fisken til nederlandske havner. Dette arrangementet gjør det mulig for russisk fisk å nå europeiske markeder til tross for de nye restriksjonene.

Silver Sea, det norske selskapet som eier Silver Copenhagen, har hatt et langvarig samarbeid med det russiske selskapet Norebo. Tormod Bo Fossmark, daglig leder i Silver Sea, understreker at selskapet følger alle gjeldende regler og forskrifter, og at transporten av russisk fisk ikke bryter med noen sanksjoner.

Denne situasjonen har oppstått etter at Nederland stengte sine havner for russiske skip, noe som skapte et behov for alternative transportløsninger. Ved å bruke norske skip, kan russisk fisk fortsatt eksporteres til Europa, selv om det tar flere uker ekstra.

Dette samarbeidet mellom norske og russiske selskaper viser hvordan internasjonale handelsforbindelser kan tilpasse seg nye politiske og økonomiske realiteter. Samtidig reiser det spørsmål om etiske og juridiske implikasjoner, spesielt med tanke på de pågående spenningene mellom Russland og Vesten.

Ida Løken