Hvordan transporteres sjømat?

Hvordan transporteres sjømat?

Transport av sjømat er en kompleks prosess som krever nøye planlegging og avansert teknologi for å sikre at produktene når markedet i optimal tilstand. En ny teknologi, utviklet gjennom et EIT Food-prosjekt, har til hensikt å forbedre kvaliteten på levende sjømat under transport og lagring.

Utfordringer med Transport av Levende Sjømat

Transport og lagring av levende sjømat, som hummer, østers og krabber, er utfordrende på grunn av opphopning av giftige metabolitter i vannet. Dette kan føre til høy dødelighet og redusert produktkvalitet. Tradisjonelle metoder krever at sjømat leveres innen 24 timer, noe som begrenser markedstilgangen.

Ny Teknologi: Resirkulerende Akvakultursystemer (RAS)

Prosjektet har tilpasset resirkulerende akvakultursystemer (RAS) for å skape en vannbehandlingsløsning som renser og resirkulerer vann uten utslipp. Dette systemet opprettholder velferden og kvaliteten på levende sjømat under langvarig transport og lagring. Teknologien gjør det mulig å transportere sjømat over lengre perioder, opptil 30 dager, med høyere biomassetetthet og lavere dødelighet.

Fordeler med RAS Teknologi

Den nye teknologien gir flere fordeler:

  • Reduserer svinn og forbedrer produktkvaliteten.
  • Øker lønnsomheten for sjømatprodusenter ved å redusere dødelighet under transport.
  • Reduserer miljøpåvirkningen ved å minimere utslipp og avfall.
  • Utvider markedsmulighetene ved å muliggjøre lengre transportdistanser.

Kommersiell Fremtid

Den vellykkede utviklingen av denne nullutslipps vannbehandlingsteknologien er nå tilgjengelig på markedet gjennom det israelske selskapet Biofishency Ltd. Teknologien kan tilpasses ulike sjømatarter og støtter en bærekraftig forsyningskjede.

Denne innovative tilnærmingen til sjømattransport representerer et betydelig fremskritt for industrien, og bidrar til å møte den økende globale etterspørselen etter fersk og levende sjømat.

Karl André Reichelt