Enormt Gassforsyningsavtale Mellom Tysklands Sefe og Norges Equinor Styrker Energisikkerheten

Enormt Gassforsyningsavtale Mellom Tysklands Sefe og Norges Equinor Styrker Energisikkerheten

Tysklands statseide energiselskap Sefe har sikret en gassavtale på €50 milliarder ($73 milliarder) med Norges Equinor EQNR-N. Denne avtalen vil dekke en tredjedel av industriens gassbehov i Europas største økonomi. Avtalen markerer en milepæl i Berlins anstrengelser for å erstatte sin tidligere langsiktige leverandør, Russland, som først reduserte og senere suspenderte leveranser i 2022. Dette førte til frykt for kalde tyske hjem i løpet av den siste vintersesongen.

Avtalen styrker også Norges posisjon som Tysklands toppleverandør av naturgass, en posisjon den har hatt siden Gazprom suspenderte direkte leveranser via Nord Stream-rørledningen. For tiden står Norge allerede for omtrent 40 prosent til 50 prosent av Tysklands gassimport. Forsyningsavtalen følger en bredere avtale mellom Norge og Tyskland i begynnelsen av året, der begge landene lovet å samarbeide tettere innen fornybar energi, hydrogen, batteriteknologi og offshore vind.

FAQ

Hva er Sefe?
Sefe er et statseid energiselskap i Tyskland.

Hva er Equinor?
Equinor er et norsk energiselskap, tidligere kjent som Statoil.

Hva er Nord Stream-rørledningen?
Nord Stream er en eksportgassrørledning som løper fra Russland til Europa via Østersjøen.

Hva betyr det at Russland suspenderte leveranser?
I 2022 reduserte Russland først og suspenderte deretter gassleveranser til Tyskland. Dette førte til bekymringer for energisikkerheten i Tyskland, spesielt under vintermånedene.

Forklaring av Termer

Gassforsyningsavtale: En kontrakt mellom to parter der den ene partiet forplikter seg til å levere en bestemt mengde naturgass til den andre parten over en bestemt tidsperiode.

Fornybar energi: Energi fra kilder som naturlig gjenopprettes på en menneskelig tidsskala, som sollys, vind, regn, tidevann, bølger og geotermisk varme.

Batteriteknologi: Vitenskapen om å bruke kjemisk energi for å produsere elektrisitet. Dette feltet omfatter design, konstruksjon og bruk av batterier.

Offshore vind: Produksjon av elektrisitet ved hjelp av vindmøller som er plassert i vann, vanligvis på kontinentalsokkelen.

Alex Rosén