Hvor mye av Equinor eies av Norge?

Hvor mye av Equinor eies av Norge?

Equinor, tidligere kjent som Statoil, er en av Norges mest fremtredende bedrifter. Men visste du at den norske staten er den største aksjonæren i Equinor? Med en eierandel på 67%, forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet, har staten en betydelig innflytelse på selskapets drift12.

Historien bak statens eierskap

Equinor ble delvis privatisert i 2001, og ble notert på Oslo og New York børsene. Dette sikret bred internasjonal eierskap. Etter den første offentlige aksjeemisjonen beholdt regjeringen 81,7% av Statoil-aksjene. Gjennom offentlige aksjeemisjoner i 2004 og 2005 reduserte staten sin eierandel i Statoil til 70%1.

Hvordan staten forvalter sin eierandel

Den norske staten er ivrig etter å kommunisere sine forventninger til selskaper der den har interesser. Staten legger vekt på at statseide selskaper må overholde prinsippene for god selskapsstyring. Eierbeslutninger og formelle vedtak skal gjøres på den årlige generalforsamlingen. Staten vil, sammen med andre eiere om nødvendig, sette ytelsesmål for selskapene; styret er ansvarlig for at målene blir nådd2.

Andre store aksjonærer

Selv om den norske staten er den største aksjonæren, er det også andre betydelige aksjonærer i Equinor. Folketrygdfondet eier 3,5% av aksjene, mens BlackRock Institutional Trust Company, N.A. og The Vanguard Group, Inc. hver eier 1,1%1.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Equinor?

Equinor, tidligere kjent som Statoil, er et norsk multinasjonalt energiselskap. Det er engasjert i utforskning, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av petroleum og petroleumderivater, samt andre former for energi.

Hvor mye av Equinor eies av den norske staten?

Den norske staten er den største aksjonæren i Equinor, med en eierandel på 67%.

Hvem forvalter statens eierandel i Equinor?

Statens eierandel i Equinor forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Hvem er de andre store aksjonærene i Equinor?

Andre store aksjonærer inkluderer Folketrygdfondet (3,5%), BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (1,1%) og The Vanguard Group, Inc. (1,1%).

Forklaring av brukte begreper

Aksjonær: En person, selskap eller institusjon som eier minst én aksje i et selskap.

Eierandel: Prosentandelen av et selskap som en person eller enhet eier.

Privatisering: Prosessen med å overføre et offentlig eid eiendel til privat sektor.

Selskapsstyring: Systemet for regler, praksis og prosesser som styrer og styrer et selskap.

Aksjeemisjon: Prosessen der et selskap utsteder nye aksjer for å samle inn kapital.

Eivind Kvamme