Nye retningslinjer for midlertidig beskyttelse påvirker ukrainere med dobbelt statsborgerskap i Norge

Nye retningslinjer for midlertidig beskyttelse påvirker ukrainere med dobbelt statsborgerskap i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet i Norge har nylig innført nye retningslinjer som påvirker ukrainske asylsøkere med dobbelt statsborgerskap. Ifølge de nye direktivene fra departementet, vil ukrainere som også har statsborgerskap i et land som anses som trygt av Utlendingsdirektoratet (UDI), ikke lenger ha rett til midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Dette tiltaket kommer som en respons på en økende strøm av ukrainske asylsøkere som ankommer Norge med et annet statsborgerskap.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har uttalt at denne praksisen med å søke asyl kan ses på som et misbruk av asylsystemet, spesielt når de involverte har statsborgerskap i land som Ungarn, Sverige og USA. Videre har UDI gitt en generell instruks om at utlendinger som har fått beskyttelse i Norge, kan få oppholdstillatelsen tilbakekalt dersom de reiser tilbake til landet de søkte beskyttelse fra. En tidligere unntaksordning for ukrainske statsborgere med midlertidig kollektiv beskyttelse er også opphevet.

Myndighetene har presisert at reiser foretatt før direktivets implementering ikke vil føre til tilbaketrekking av oppholdstillatelse. Men hvis ukrainere som er under beskyttelse klarer å reise til Ukraina og deretter returnere til Norge, kan det indikere at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva betyr midlertidig kollektiv beskyttelse?
Midlertidig kollektiv beskyttelse er en form for beskyttelse som gis til grupper av personer som flykter fra væpnede konflikter eller masseforfølgelser, og som gir rett til opphold i et annet land på en midlertidig basis.

Hva innebærer de nye retningslinjene for ukrainere med dobbelt statsborgerskap?
De nye retningslinjene innebærer at ukrainere med et annet statsborgerskap i et land som anses som trygt av UDI, ikke lenger vil ha rett til midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Kan ukrainere som allerede har fått beskyttelse i Norge miste sin oppholdstillatelse?
Ja, ifølge de nye direktivene kan ukrainere som har fått beskyttelse i Norge og som reiser tilbake til landet de søkte beskyttelse fra, risikere å få oppholdstillatelsen tilbakekalt.

Forklaring av termer

Utlendingsdirektoratet (UDI)
UDI er en norsk statlig etat som håndterer saker som omhandler innvandring, inkludert asylsøknader, familiegjenforening og arbeids- og studietillatelser.

Asylsøker
En asylsøker er en person som søker internasjonal beskyttelse og anerkjennelse som flyktning i et annet land enn sitt hjemland.

Ida Løken