Er dobbelt statsborgerskap tillatt i Norge?

Er dobbelt statsborgerskap tillatt i Norge?

Norge har lenge vært kjent for sin strenge holdning til dobbelt statsborgerskap. Men i en historisk vending, vedtok Stortinget (det norske parlamentet) en resolusjon den 6. desember 2018 som tillater dobbelt statsborgerskap1. Dette markerer en betydelig endring i Norges statsborgerskapspolitikk, som tidligere har hatt som uttalt mål å unngå dobbelt statsborgerskap3.

En Endring i Tide

Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2020, og gjorde Norge til det siste landet i Europa til å tillate dobbelt statsborgerskap4. Dette betyr at nordmenn nå kan beholde sitt norske statsborgerskap selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme prinsippet gjelder for borgere av andre land, forutsatt at de oppfyller vilkårene for å bli norske statsborgere1.

En Varm Velkomst

Den nye loven har blitt møtt med stor entusiasme. I månedene etter at den nye dobbelt statsborgerskapsregelen ble introdusert, søkte 26 000 mennesker om norsk statsborgerskap2. Dette understreker den positive mottakelsen av denne endringen i lovgivningen.

Bedre Integrering

Å tillate dobbelt statsborgerskap kan også ha positive effekter på integreringen av innvandrere i det norske samfunnet. Funn viser at dobbelt statsborgerskap kan forbedre integrasjonsutsiktene for innvandrere, inkludert afrikanske innvandrere5.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er dobbelt statsborgerskap?
Dobbelt statsborgerskap betyr at en person er borger av to land samtidig.

Når trådte den nye loven om dobbelt statsborgerskap i kraft i Norge?
Den nye loven om dobbelt statsborgerskap trådte i kraft i Norge den 1. januar 2020.

Hvem kan søke om dobbelt statsborgerskap i Norge?
Både norske borgere som ønsker å bli borgere i et annet land, og borgere av andre land som oppfyller vilkårene for å bli norske statsborgere, kan søke om dobbelt statsborgerskap.

Hvor kan jeg søke om dobbelt statsborgerskap i Norge?
Du kan søke om dobbelt statsborgerskap gjennom Utlendingsdirektoratet (UDI), som er den sentrale etaten i norsk innvandring.

Forklaring av Termer

Stortinget: Det norske parlamentet.

Utlendingsdirektoratet (UDI): Den sentrale etaten i norsk innvandring. UDI kan svare på spørsmål om statsborgerskapsregler.

Dobbelt statsborgerskap: Når en person er borger av to land samtidig.

Karl André Reichelt