Norge kompenserer samiske reindriftsutøvere for menneskerettsbrudd

Norge kompenserer samiske reindriftsutøvere for menneskerettsbrudd

Norge har inngått en delvis avtale med samiske reindriftsutøvere angående Fosen vindpark, som er Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. Denne avtalen kommer etter en langvarig konflikt som har vart i over 20 år, og som kulminerte i en høyesterettsdom i oktober 2021. Dommen fastslo at vindparken krenket samenes menneskerettigheter, noe som førte til flere demonstrasjoner i Oslo. Etter to år med protester og blokader av Statskrafts innganger, har samiske ungdommer møtt Kong Harald V i et forsøk på å få støtte.

Avtalen som ble nådd tidligere denne uken, sikrer at reindriftsutøvere sør for Fosen vindpark vil motta 7 millioner norske kroner årlig i 25 år, som er vindturbinenes forventede levetid. Dette skal kompensere for de negative konsekvensene vindparken har hatt på reindrift og samisk kultur. I tillegg vil den norske regjeringen bistå med å sikre tilgang til ekstra vinterbeiter nær Fosen reindriftsområde innen vinteren 2026.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Fosen vindpark?
Fosen vindpark er Europas største landbaserte vindkraftprosjekt, lokalisert i Sentral-Norge.

Hva var problemet med Fosen vindpark i forhold til samene?
Vindparken ble ansett for å krenke samenes menneskerettigheter ved å påvirke deres tradisjonelle reindriftsnæring negativt.

Hva innebærer den nye avtalen mellom Norge og samiske reindriftsutøvere?
Avtalen innebærer at reindriftsutøvere sør for Fosen vindpark vil motta økonomisk kompensasjon på 7 millioner norske kroner årlig i 25 år, og at regjeringen vil hjelpe til med å sikre tilgang til ekstra vinterbeiter.

Hvordan ble avtalen oppnådd?
Avtalen ble oppnådd etter flere år med konflikter, demonstrasjoner og rettslige skritt, inkludert en dom fra Norges Høyesterett.

Forklaring av termer

Reindrift
Reindrift er en tradisjonell næring blant samene som innebærer oppdrett og bruk av rein for kjøtt, pels, og andre produkter.

Samene
Samene er et urfolk i Norden og Russland, kjent for sin kultur og tradisjonelle næringer som reindrift.

Menneskerettigheter
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter og friheter som alle mennesker har krav på, uavhengig av nasjonalitet, bosted, kjønn, nasjonal eller etnisk opprinnelse, farge, religion, språk, eller enhver annen status.

Siida
Siida er en samisk term som refererer til en gruppe samiske familier som tradisjonelt har samarbeidet om reindrift og annen bruk av naturressurser.

Sverre Krogh Sundbø