Gjenoppdagelsen av et Middelalderskip ved Avaldsnes

Gjenoppdagelsen av et Middelalderskip ved Avaldsnes

I de grunne farvannene nær Avaldsnes, en landsby på øya Karmøy i Sørvest-Norge, har maritime arkeologer benyttet seg av avansert teknologi for å utforske en 600 år gammel skipsvrak. Dette skipet, kjent som Avaldsnes-skipet, har vært gjenstand for studier i flere tiår, men med hjelp av en autonom overflatefartøy (ASV) har forskere fra Universitetet i Stavanger og Stavanger Maritime Museum kunnet samle geofysiske data som muliggjør en nøyaktig 3D-modellering av vraket.

Denne nye undersøkelsen gir et dypere innblikk i skipets historie og konstruksjon, og tilbyr en sjelden mulighet til å forstå mer om middelalderens sjøfart og skipsbyggingsteknikker. Ved å bruke robotteknologi kan forskerne utforske vraket uten å forstyrre det, noe som er avgjørende i det skjøre intertidale miljøet hvor skipet hviler.

FAQ

Hva er et autonomt overflatefartøy (ASV)?
Et ASV er en type robotbåt som kan operere på vannoverflaten uten menneskelig inngrep, ofte brukt for å samle data eller utføre overvåkning.

Hvorfor er 3D-modellering viktig i marinarkeologi?
3D-modellering tillater forskere å visualisere og analysere arkeologiske funn i detalj uten å forstyrre det fysiske stedet. Dette er spesielt nyttig for skjøre eller utilgjengelige objekter.

Hva betyr ‘intertidal miljø’?
Et intertidalt miljø er et område som er under vann ved høyvann, men eksponert for luft ved lavvann. Disse områdene er ofte svært dynamiske og kan være utfordrende for arkeologiske undersøkelser.

Forklaring av Termer

Maritime arkeologer – Forskere som spesialiserer seg på studiet av historiske skipsvrak og menneskelig interaksjon med havet.

Geofysisk undersøkelse – En metode for å samle data om jordens fysiske egenskaper, ofte brukt for å finne og kartlegge arkeologiske steder.

3D-modell – En digital representasjon av et objekt eller overflate i tre dimensjoner, som gir en realistisk visuell og analytisk modell.

Denne teknologiske fremgangen i marinarkeologi åpner for nye muligheter til å utforske og bevare Norges rike maritime historie. Ved å kombinere historisk kunnskap med moderne teknologi, kan vi få en bedre forståelse av fortiden og de som levde i den.

Alex Rosén