Hva er det eldste forliset i Norge?

Hva er det eldste forliset i Norge?

I de dype vannene av Norges største innsjø, Mjøsa, har et team av undervannsarkeologer fra Forsvarets forskningsinstitutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. Under en kartlegging av ammunisjon dumpet under andre verdenskrig, avdekket de det som kan være Norges eldste kjente skipsvrak, datert tilbake til 1300-tallet eller muligens tidligere. Dette skipsvraket, kjent som Storfjordvraket, representerer et vindu inn i en svunnen tid og kaster lys over Norges maritime historie.

Skipsvraket, som måler omtrent 10 meter i lengde og 2,5 meter i bredde, ligger på bunnen av innsjøen, rundt 410 meter under overflaten. Det antas at skipet er bygget med en klinkbygget konstruksjon, en tradisjonell nordisk båtbyggingsmetode hvor plankene i skroget overlapper hverandre. Dette reduserer den totale vekten og var en metode som var vanlig blant vikingene. Videre tyder funnene på at skipet sannsynligvis hadde et firkantet seil, lik de som ble brukt av vikingene.

I mai 2023 benyttet undervannsarkeologene en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å filme vrakstedet, noe som ga verdifull innsikt i skipets konstruksjon og tilstand.

FAQ

 • Hva er klinkbygget konstruksjon?
  Klinkbygging er en båtbyggingsmetode hvor plankene i skroget overlapper hverandre. Dette var en vanlig teknikk brukt av nordiske sjøfarere, inkludert vikingene, for å lage lette og robuste fartøy.
 • Hvorfor er oppdagelsen av Storfjordvraket viktig?
  Oppdagelsen gir verdifull innsikt i Norges maritime historie og teknologien som ble brukt i båtbygging i middelalderen. Det gir også en unik mulighet til å studere konstruksjonsmetoder og sjøfartstradisjoner fra denne perioden.
 • Hva vil skje med skipsvraket videre?
  Forskere håper å utføre ytterligere undersøkelser av vraket for å lære mer om dets opprinnelse, konstruksjon og historiske kontekst. Dette kan inkludere dykkende arkeologiske undersøkelser, prøvetaking av materialer og detaljert kartlegging av vrakstedet.

Forklaring av Termer

 • ROV (Remote Operated Vehicle): En fjernstyrt undervannsfarkost som brukes til å utforske, filme og utføre oppgaver i dyphavet eller andre utilgjengelige undervannsmiljøer.
 • Klinkbygget: En båtbyggingsmetode hvor plankene i skroget overlapper hverandre for å skape et lett og sterkt skrog.
 • Mjøsa: Norges største innsjø, kjent for sin dybde og historiske betydning.

Denne oppdagelsen av Storfjordvraket ikke bare beriker vår forståelse av fortiden, men understreker også viktigheten av arkeologisk forskning og bevaring av kulturarv under vann.

Eivind Kvamme