Norge styrker forsvarssamarbeidet med USA

Norge styrker forsvarssamarbeidet med USA

Norge har nylig utvidet sitt forsvarssamarbeid med USA gjennom en betydelig endring i det eksisterende forsvarsavtalen. Dette skrittet, som markerer en ny fase i det bilaterale forholdet mellom de to nasjonene, er et direkte svar på de økende sikkerhetsutfordringene i det nordiske området og Europa for øvrig.

En ny æra i nordisk forsvarssamarbeid

Endringen i avtalen ble formalisert gjennom en signering mellom USAs ambassadør Marc Nathason og Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Denne utvidelsen inkluderer åtte nye forhåndsdefinerte militære fasiliteter og områder i Norge, noe som bringer det totale antallet til tolv under den såkalte Tilleggsavtalen for Forsvarssamarbeid (SDCA). Dette tiltaket er ventet å styrke ikke bare Norges, men også hele Nordens sikkerhet.

Forsvarsminister Gram understreket viktigheten av å fortsette å styrke forholdet til USA, Norges nærmeste allierte, i lys av dagens sikkerhetsmiljø. Han påpekte at sikkerhetsutfordringene og de operative kravene er større og mer alvorlige nå, sammenlignet med da SDCA først ble forhandlet i 2021.

Nordisk Respons og militær trening

En kjernekomponent i det utvidede samarbeidet er «Nordisk Respons», et initiativ for å trene tverrnasjonal forsvar og bevegelse av militært utstyr mellom de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland. Dette inkluderer aktiv deltakelse av om lag 20 000 soldater, rundt 100 fly, og over 50 undervannsbåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy utenfor kysten av Nord-Norge.

Russlands reaksjon

Til tross for den betydelige utvidelsen av forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA, hadde Moskva ikke kommentert saken per fredag ettermiddag. Det er verdt å merke seg at Maria Zakharova, en talsperson for Moskva, i 2021 beskrev Oslos tilnærming som bevisst og destruktiv med hensyn til å forverre spenningene i Euro-Arktis.

FAQ

 • Hva er SDCA?
  SDCA står for Tilleggsavtalen for Forsvarssamarbeid, en avtale mellom Norge og USA som omhandler forhåndsdefinerte militære fasiliteter og områder for samarbeid.
 • Hvorfor er utvidelsen av forsvarssamarbeidet viktig?
  Utvidelsen er viktig for å møte de økende sikkerhetsutfordringene i Norden og Europa, og for å styrke det bilaterale forholdet mellom Norge og USA.
 • Hva innebærer «Nordisk Respons»?
  «Nordisk Respons» er et initiativ for å trene tverrnasjonal forsvar og bevegelse av militært utstyr mellom Norge, Sverige og Finland, med deltakelse av tusenvis av soldater og militært utstyr.

Forklaring av termer

 • Bilateralt forhold: Et forhold eller samarbeid mellom to land.
 • Tverrnasjonal forsvar: Samarbeid mellom flere nasjoner for å styrke forsvar og sikkerhet.
 • Amfibiefartøy: Et fartøy som kan operere både på vann og på land.

Ida Løken