Hva er prosessen med havbunnsgruvedrift?

Hva er prosessen med havbunnsgruvedrift?

Havbunnsgruvedrift er en relativt ny metode for utvinning av metaller og mineraler fra havbunnen. Denne teknikken brukes både for dypvanns- og grunnvannsutvinning, selv om den førstnevnte ofte refereres til som dypvannsgruvedrift (DSM). Prosessen innebærer bruk av en sugepumpe som trekker sand opp fra havbunnen til et mudderskip over. Sanden blir ofte sortert mens den fortsatt er til sjøs, med de verdifulle mineralene eller metallene ekstrahert og eksportert offshore, mens det som er igjen blir dumpet tilbake i vannet, noe som forårsaker en ‘sedimentplume’3.

Hvordan fungerer havbunnsgruvedrift?

Havbunnsgruvedrift innebærer bruk av fjernstyrte kjøretøy for å hente «noduler», eller potetstørrelse, mineralrike steiner funnet på havbunnen5. Disse nodulene inneholder ofte verdifulle metaller som kobolt, nikkel og mangan, som er avgjørende for verdens energiovergang bort fra fossile brensler.

Hva er risikoene ved havbunnsgruvedrift?

Havbunnsgruvedrift kan forstyrre det marine økosystemet på flere måter. For det første kan gruveprosessen forårsake turbiditet i det normalt krystallklare vannet og, etter avsetning, muligens forstyrre det marine livet4. For det andre kan gruveaktiviteter ødelegge sjeldne arter og habitater som er unike for havbunnen4.

Nederlands og Norges syn på havbunnsgruvedrift

Nederland har uttrykt bekymring for havbunnsgruvedrift, og understreker at vitenskapelig kunnskap fortsatt er utilstrekkelig og utilstrekkelig, og at vi trenger mer forskning1. På den annen side støtter land som Norge praksisen. Terje Aasland, Norges minister for petroleum og energi, argumenterte nylig for utvinning av havbunner for mineraler som kobolt, nikkel og mangan, og sa at praksisen, hvis den gjøres bærekraftig, kunne levere avgjørende metaller for verdens energiovergang bort fra fossile brensler5.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er havbunnsgruvedrift?
Havbunnsgruvedrift er en metode for å utvinne metaller og mineraler fra havbunnen. Denne teknikken brukes både for dypvanns- og grunnvannsutvinning.

Hvordan fungerer havbunnsgruvedrift?
Havbunnsgruvedrift innebærer bruk av en sugepumpe som trekker sand opp fra havbunnen til et mudderskip over. Sanden blir ofte sortert mens den fortsatt er til sjøs, med de verdifulle mineralene eller metallene ekstrahert og eksportert offshore.

Hva er risikoene ved havbunnsgruvedrift?
Havbunnsgruvedrift kan forstyrre det marine økosystemet på flere måter. Det kan forårsake turbiditet i vannet og forstyrre det marine livet. I tillegg kan gruveaktiviteter ødelegge sjeldne arter og habitater som er unike for havbunnen.

Forklaring av brukte begreper

Havbunnsgruvedrift: En metode for å utvinne metaller og mineraler fra havbunnen.

Dypvannsgruvedrift (DSM): En type havbunnsgruvedrift som foregår i dypere vann.

Sedimentplume: En sky av sediment som oppstår når uønsket materiale dumpes tilbake i vannet etter gruvedrift.

Noduler: Potetstørrelse, mineralrike steiner funnet på havbunnen, ofte målet for havbunnsgruvedrift.

Turbiditet: Uklarhet i vann forårsaket av store mengder individuelle partikler som er generelt usynlige for det nakne øye, ligner på røyk i luften.

Alex Rosén