Norge og Storbritannia etablerer støttekoalisjon for Ukraina

Norge og Storbritannia etablerer støttekoalisjon for Ukraina

Norge og Storbritannia vil lansere en felles koalisjon for støtte til Ukraina den 11. desember, ifølge det norske Forsvarsdepartementet[^1^]. Begge land er NATO-medlemmer, men ikke EU-medlemsland, og samarbeider regelmessig om militær trening og forsvarsspørsmål. Koalisjonen vil bli lansert i London, og få detaljer er offentliggjort før lanseringen. Storbritannias forsvarsminister Grant Shapps og Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil gi mer informasjon under arrangementet[^1^].

Norge lanserte Nansen-støtteprogrammet for Ukraina i februar for å gi Ukraina 7 milliarder dollar i militær og humanitær hjelp i løpet av de neste fem årene[^1^]. Storbritannias utenriksminister David Cameron lovet den 5. desember at Storbritannia vil opprettholde sin militære støtte til Ukraina[^1^]. London har allerede gitt mer enn 4,7 milliarder pund (5,9 milliarder dollar) i humanitær og økonomisk bistand til Ukraina[^1^].

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Nansen-støtteprogrammet for Ukraina?

Nansen-støtteprogrammet for Ukraina er et norsk initiativ som ble lansert i februar 2023 for å gi Ukraina 7 milliarder dollar i militær og humanitær hjelp i løpet av de neste fem årene[^1^].

Hvorfor samarbeider Norge og Storbritannia om støtte til Ukraina?

Norge og Storbritannia er begge NATO-medlemmer og samarbeider regelmessig om militær trening og forsvarsspørsmål[^1^]. Begge landene har uttrykt sterk støtte til Ukraina og ønsker å samarbeide for å gi ytterligere hjelp og styrke deres felles innsats.

Forklaring av begreper

NATO: North Atlantic Treaty Organization (NATO) er en internasjonal militærallianse som ble opprettet i 1949 for å fremme kollektivt forsvar og sikkerhetssamarbeid mellom medlemslandene.

EU: Den europeiske union (EU) er en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. EU ble opprettet for å fremme økonomisk integrasjon, politisk samarbeid og felles verdier mellom medlemslandene.

Nansen-støtteprogrammet: Et norsk initiativ som gir militær og humanitær hjelp til Ukraina i løpet av en femårsperiode, med en totalverdi på 7 milliarder dollar[^1^].

Eivind Kvamme