Hva vil erstatte ATACMS?

Hva vil erstatte ATACMS?

USAs hær tester et nytt, overflate-til-overflate ballistisk missil for å erstatte sitt arsenal av ATACMS (Army Tactical Missile System). Dette nye missilet, kjent som Presisjonsstreikmissilet (PrSM), er forventet å «betydelig» forlenge «rekkevidden og dødeligheten» av USAs militæres langtrekkende presisjonsvåpen. Fremtidige varianter av PrSM vil fokusere på å øke rekkevidden og engasjementet av tidssensitive, bevegelige, herdede og flyktige mål1.

I oktober avslørte Ukraina at de hadde mottatt og deretter vellykket brukt ATACMS langtrekkende våpen mot Russland. Det er argumentert for at USA trenger å sende betydelig flere av disse våpnene, og ikke bare de eldre variantene som Ukraina har mottatt så langt2.

ATACMS er et bakkeutløst ballistisk missilsystem som drives av den amerikanske hæren og flere allierte og partnermilitære. Det tilbyr en høyt overlevelsesdyktig, allværs langtrekkende presisjonsstrekevne2.

I mellomtiden har USA godkjent Nederlands potensielle kjøp av High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) for $670 millioner3. Dette salget vil forbedre Nederlands militære mål om å oppdatere kapabiliteten samtidig som interoperabiliteten med USA og andre allierte forbedres3.

FAQ

Hva er ATACMS?
ATACMS (Army Tactical Missile System) er et bakkeutløst ballistisk missilsystem som drives av den amerikanske hæren og flere allierte og partnermilitære. Det tilbyr en høyt overlevelsesdyktig, allværs langtrekkende presisjonsstrekevne2.

Hva er PrSM?
PrSM (Precision Strike Missile) er et nytt, overflate-til-overflate ballistisk missil som USA tester for å erstatte sitt arsenal av ATACMS. Dette missilet er forventet å «betydelig» forlenge «rekkevidden og dødeligheten» av USAs militæres langtrekkende presisjonsvåpen1.

Hva er HIMARS?
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) er et mobilt artillerirakettsystem. USA har nylig godkjent Nederlands potensielle kjøp av dette systemet for $670 millioner3.

Forklaring av termer

ATACMS (Army Tactical Missile System): Et bakkeutløst ballistisk missilsystem som drives av den amerikanske hæren og flere allierte og partnermilitære. Det tilbyr en høyt overlevelsesdyktig, allværs langtrekkende presisjonsstrekevne2.

PrSM (Precision Strike Missile): Et nytt, overflate-til-overflate ballistisk missil som USA tester for å erstatte sitt arsenal av ATACMS. Dette missilet er forventet å «betydelig» forlenge «rekkevidden og dødeligheten» av USAs militæres langtrekkende presisjonsvåpen1.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System): Et mobilt artillerirakettsystem. USA har nylig godkjent Nederlands potensielle kjøp av dette systemet for $670 millioner3.

Alex Rosén