Norge og Tyskland samarbeider om utviklingen av den nye supersoniske angrepsmissilen 3SM

Norge og Tyskland samarbeider om utviklingen av den nye supersoniske angrepsmissilen 3SM

Norge og Tyskland har kunngjort et samarbeid om utviklingen av en ny generasjon angrepsmissiler. Denne nye missilen vil bli kjent som SuperSonic Strike Missile (3SM) Tyrfing, og er planlagt å være klar i 203512.

Dette samarbeidet markerer en betydelig milepæl i begge landenes forsvarsstrategi, og viser en felles forpliktelse til å utvikle avanserte militære teknologier. Den nye missilen vil gi begge landene en betydelig forbedring i deres forsvarskapasiteter, og vil være et viktig verktøy i deres arsenal for å møte fremtidige trusler12.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er en supersonisk missil?

En supersonisk missil er en missil som kan reise raskere enn lydens hastighet. Dette gir den en betydelig fordel i form av hastighet og evne til å overvinne fiendens forsvarssystemer.

Hva er 3SM Tyrfing?

3SM Tyrfing er navnet på den nye supersoniske angrepsmissilen som utvikles av Norge og Tyskland. Den er planlagt å være klar i 2035.

Hvorfor samarbeider Norge og Tyskland om dette prosjektet?

Norge og Tyskland har en felles interesse i å utvikle avanserte forsvarsteknologier for å møte fremtidige trusler. Dette samarbeidet gir dem muligheten til å dele ressurser og ekspertise, og å utvikle en missilteknologi som vil gi dem en betydelig forbedring i deres forsvarskapasiteter.

Forklaring av brukte begreper

Supersonisk: Supersonisk refererer til hastigheter som er større enn lydens hastighet. I sammenheng med missiler, betyr dette at missilet kan reise raskere enn lyden, noe som gir det en betydelig fordel i form av hastighet og evne til å overvinne fiendens forsvarssystemer.

Angrepsmissil: Et angrepsmissil er en type missil som er designet for å angripe og ødelegge fiendens mål. Dette kan inkludere alt fra fiendens militære installasjoner til deres infrastruktur og ressurser.

3SM Tyrfing: 3SM Tyrfing er navnet på den nye supersoniske angrepsmissilen som utvikles av Norge og Tyskland. Navnet Tyrfing er hentet fra norrøn mytologi, hvor det er navnet på et sverd med overnaturlige krefter.

Sverre Krogh Sundbø