Hvorfor India har handelsunderskudd med Sveits?

Hvorfor India har handelsunderskudd med Sveits?

India har lenge hatt et handelsunderskudd med Sveits, hovedsakelig på grunn av importen av edelmetaller som gull. I 2022-23 sto Indias import fra Sveits på hele 15,79 milliarder dollar, mens eksporten var på bare 1,34 milliarder dollar, noe som resulterte i et betydelig handelsunderskudd på 14,45 milliarder dollar234. Dette underskuddet er forsterket av Sveits’ beslutning om å fjerne importtoll på nesten alle industrivarer fra 2024, noe som kan begrense Indias gevinster i en foreslått frihandelsavtale med EFTA-landene234.

Sveits’ eksport til India har vist en nedgang de siste årene, delvis på grunn av ugunstige valutakursbevegelser og en nedgang i den indiske økonomien. Indias vareeksport til Sveits har imidlertid mer enn doblet seg fra 2009 til 20141. Til tross for dette, forblir handel og investeringer langt under sitt potensial, og det er en kompleks vev av tariffer, kvalitetsstandarder og godkjenningskrav som gjør eksport av landbruksprodukter til Sveits utfordrende234.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er et handelsunderskudd?
Et handelsunderskudd oppstår når verdien av et lands import overstiger verdien av dets eksport. Dette kan indikere at landet kjøper mer fra utlandet enn det selger.

Hva er EFTA?
EFTA står for European Free Trade Association og er en regional handelsorganisasjon og frihandelsområde bestående av fire europeiske land: Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Hva er TRIPS?
TRIPS står for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights og er en internasjonal avtale administrert av Verdens handelsorganisasjon (WTO) som setter ned minimumsstandarder for mange former for intellektuell eiendom (IP) regulering.

Hvorfor er gull viktig i handelen mellom India og Sveits?
Gull utgjør en stor del av Indias import fra Sveits, og er en kritisk faktor i handelsforholdet mellom de to landene. Sveits er kjent for sin gullraffinering og har store historiske akkumuleringer av gull4.

Forklaring av Termer

Handelsunderskudd: En økonomisk situasjon der et lands import overstiger eksporten.

EFTA: En gruppe av små europeiske land som opererer som et alternativ til EU for å fremme frihandel og økonomisk integrasjon.

TRIPS: En avtale som omhandler regler for intellektuell eiendom og er en del av WTO-avtalene.

Frihandelsavtale (FTA): En avtale mellom to eller flere land for å redusere eller eliminere handelsbarrierer som tariffer og importkvoter, for å fremme økt handel mellom landene.

Denne artikkelen gir en ny innsikt i handelsdynamikken mellom India og Sveits, og understreker de økonomiske og politiske utfordringene som India står overfor i lys av Sveits’ endringer i tollpolitikken.

Alex Rosén