Norge løser utbrudd blant småbarn med proaktiv tilnærming

Norge løser utbrudd blant småbarn med proaktiv tilnærming

I løpet av de siste månedene har Norge stått overfor en utfordrende situasjon med et utbrudd av Bacillus cereus som påvirket over 20 småbarn. Dette utbruddet, som hovedsakelig rammet spedbarn i alderen 5 til 6 måneder, ble knyttet til inntak av en spesifikk type grøt. Hendelsen utløste en umiddelbar respons fra norske helsemyndigheter og førte til en vellykket løsning på problemet.

Proaktiv inngripen redder dagen

Tveter Gård Foredling, produsenten av den berørte grøten under merkenavnet Den Sorte Havre, trakk tilbake flere produkter rettet mot barn i januar etter at sammenhengen ble oppdaget. Disse produktene var tilgjengelige i Meny-butikker over hele landet. Tiltaket viste seg å være effektivt, da ingen nye tilfeller av sykdommen ble rapportert etter tilbaketrekkingen.

Mattilsynet, sammen med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet (FHI), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og produsenten selv, samarbeidet tett for å undersøke årsaken til utbruddet. Laboratorietester av produktprøver fra de berørte familiene avdekket tilstedeværelsen av toksiner produsert av Bacillus cereus, noe som bekreftet mistanken.

Lærdommer og veien videre

Dette utbruddet har understreket viktigheten av rask respons og effektiv kommunikasjon mellom matprodusenter, helsemyndigheter og publikum. Norges evne til å raskt identifisere og adressere kilden til utbruddet har vært avgjørende for å forhindre ytterligere sykdomstilfeller.

FAQ

 • Hva er Bacillus cereus?
  Bacillus cereus er en bakterie som kan forårsake matforgiftning, ofte gjennom produksjon av toksiner i matvarer som har blitt feilhåndtert eller oppbevart feil.
 • Hvordan kan man forebygge Bacillus cereus-infeksjoner?
  God hygiene ved matlaging, riktig oppbevaring av matvarer og å unngå mat som har blitt oppbevart ved romtemperatur for lenge, er viktige tiltak for å forebygge infeksjoner.
 • Hva gjorde norske myndigheter for å løse utbruddet?
  Norske myndigheter, inkludert Mattilsynet og FHI, samarbeidet med produsenten for å trekke tilbake de berørte produktene og gjennomførte tester for å identifisere kilden til toksinene.

Forklaring av termer

 • Mattilsynet: Den norske statlige etaten som er ansvarlig for mattrygghet og dyrehelse.
 • Folkehelseinstituttet (FHI): En norsk statlig institusjon som jobber med folkehelse, miljømedisin og epidemiologi.
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): Et universitet i Norge som fokuserer på biovitenskap, miljø, landbruk og naturressurser.

Dette utbruddet har vært en viktig påminnelse om betydningen av mattrygghet og den kontinuerlige innsatsen som kreves for å beskytte folkehelsen, spesielt blant de mest sårbare gruppene som småbarn.

Eivind Kvamme