Krysser isbreer og fjorder: Norske reinsdyr migrerer for vinteren

Krysser isbreer og fjorder: Norske reinsdyr migrerer for vinteren

Reinsdyr i Norge gjennomfører en imponerende migrasjon hvert år for å nå sine vinterbeiter i landets nordlige deler. En flokk med hvite, brune og grå reinsdyr klatrer fjell og svømmer mellom isbreer på sin store migrasjon til vinterbeitene i Nord-Norge1. Over en periode på 14 dager fulgte en AFP-fotograf Kautokeino-reinsdyrene på vei tilbake fra sommerbeitene i Seglvik til Kautokeino-områdene nær den finske grensen1.

Reinsdyrene er avlet av de innfødte samiske reinsdyrhyrdene som strekker seg over Nord-Europa. Disse dyrene er semi-nomadiske og beveger seg over store avstander når de flytter mellom vinter- og sommerbeiteområdene1. For å komme seg hjem, må reinsdyrene passere to isbreer før de ankommer foten av Jokelfjord-isbreen, den eneste i Europa som drenerer ut i havet1. Samene følger dyrene sine på firehjulinger, til fots eller med båt1.

Reinsdyrenes reise over fjorder og isbreer

Når reinsdyrene møter hindringer som bratte vegger eller kryssing av en fjord, stopper de og venter på et signal fra hyrdene. En samisk hyrde i en liten motorbåt midt i fjorden ringer med en bjelle for å vise dem veien til den motsatte bredden1.

Samisk kultur og tradisjon

Reinsdyrmigrasjonen er en viktig del av samisk kultur og tradisjon. Samene, som er urfolk i Nord-Europa, har fulgt og jaktet på reinsdyr i tusenvis av år og har drevet med reinsdyrhold siden minst det 17. århundre11. Reinsdyrene følger instinktivt sine tradisjonelle migrasjonsruter, men samles av og til sammen eller skyves videre av hyrdene, tidligere på ski, men nå på snøscootere og firehjulinger11.

Reinsdyrmigrasjonen er en unik tradisjon der reinsdyrene beveger seg fra vinterbeiter til sommerbeiter hvert år2. Reinsdyrene følger sine instinkter på jakt etter nye beiter, og ledes av naturen mens de migrerer til Nordishavet2. Det er en av de store dyremigrasjonene og en av naturens mest inspirerende hendelser.

Betydningen av migrasjonen for samene

Å delta i migrasjonen betyr å reise, spise og sove som en samisk reinsdyrhyrde15. Deltakernes direkte engasjement innebærer at de vil leve tett på reinsdyrene og hjelpe til med å lede flokken når det er nødvendig15. Samene og gjestene som deltar i migrasjonen, beveger seg på snøscootere mens de følger reinsdyrene4. Dette er en sann «slow-down»-opplevelse, og det er et ordtak som sier at samene går med reinsdyrene4.

Sverre Krogh Sundbø