Norge begrenser adgangen for russiske biler

Norge begrenser adgangen for russiske biler

Norge har annonsert at russisk-registrerte biler med ni eller færre seter ikke vil kunne komme inn i landet fra midnatt 2. oktober1. Dette tiltaket følger anbefalinger fra Europakommisjonen og lignende forbud som allerede er innført av flere europeiske land som grenser til Russland, inkludert Litauen, Latvia, Estland, Polen og Finland1. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er landet medlem av NATO og har sluttet seg til mange av sanksjonene som europeiske land har innført mot Moskva1.

Nærmere detaljer om forbudet

Forbudet gjelder ikke for kjøretøy med mer enn ni seter, som minibuss1. Diplomatkjøretøy, biler eid av norske borgere og deres familiemedlemmer med russisk permanent oppholdstillatelse, eller biler som reiser av grunner som familiebegravelser eller akutt sykdom, er også tillatt i henhold til de nye reglene1.

Norges forhold til Russland

Norge og Russland deler en nesten 200 kilometer lang grense i Arktis1. Norges beslutning om å begrense inngangen til russiske biler kommer i kjølvannet av økende spenninger mellom Russland og vestlige land, inkludert sanksjoner og humanitær støtte til Ukraina8.

Konklusjon

Norges beslutning om å begrense inngangen til russiske biler er et eksempel på hvordan landet støtter europeiske sanksjoner og tiltak mot Russland. Dette forbudet vil påvirke russiske borgere som ønsker å reise til Norge med sine biler, men det er unntak for visse kjøretøy og situasjoner.

Karl André Reichelt