Norge ber EU-regulator om å bøtelegge Facebook-eier Meta for brudd på personvern

Norge ber EU-regulator om å bøtelegge Facebook-eier Meta for brudd på personvern

Norges datatilsyn har bedt EU-regulatoren om å bøtelegge Meta Platforms, eieren av Facebook og Instagram, for brudd på brukernes personvern ved å høste deres data og bruke den til målrettet annonsering1. Selskapet har blitt bøtelagt med en million kroner (omtrent 93 000 dollar) per dag siden 14. august i tre måneder for brudd på personvern1. Dette er den maksimale perioden Datatilsynet kan pålegge en slik straff1. Datatilsynet henviser nå sin beslutning til det europeiske datavernstyret (EDPB), som kan gjøre avgjørelsen permanent og utvide den til hele EU1.

Meta står overfor bøter for brudd på personvern

Meta Platforms har blitt bøtelagt for å høste brukerdata og bruke den til målrettet annonsering, en forretningsmodell som er vanlig blant store teknologiselskaper1. Selskapet har søkt om en midlertidig forføyning mot Datatilsynets ordre, som pålegger en daglig bot frem til 3. november5. Meta har allerede forpliktet seg til å be om samtykke fra brukerne5. Datatilsynet har uttalt at dette er en stor seier for personvernet9.

EUs regulator vurderer saken

EUs regulator bekreftet overfor Reuters at den hadde mottatt forespørselen om å utvide boten1. Regulatoren uttalte at den først vil vurdere saken, og deretter «vil ha to uker på seg til å vedta sin bindende hastebeslutning»1. Dette betyr at EU-regulatoren vil vurdere saken og deretter ta en avgjørelse om hvorvidt boten skal utvides til hele EU.

Meta kjemper mot bøter i retten

Meta har bedt en domstol i Norge om å stanse boten som landets datatilsyn har pålagt eieren av Facebook og Instagram for brudd på brukernes personvern5. Siden 14. august har Meta Platforms blitt bøtelagt med en million kroner (omtrent 94 313 dollar) per dag for å høste brukerdata og bruke den til målrettet annonsering5. Selskapet ber om en midlertidig forføyning mot ordren, som pålegger en daglig bot frem til 3. november5.

Mulige konsekvenser for Meta og andre teknologiselskaper

Hvis EU-regulatoren bestemmer seg for å utvide boten til hele EU, kan dette ha betydelige konsekvenser for Meta og andre teknologiselskaper som benytter seg av lignende forretningsmodeller1. Dette kan føre til at selskaper må endre måten de samler inn og bruker brukerdata på, noe som kan påvirke deres inntekter og forretningsmodeller. Det gjenstår å se hvordan denne saken vil utvikle seg og hvilke konsekvenser det vil ha for Meta og andre teknologiselskaper i EU.

Ida Løken