Mineralssikkerhetspartnerskapet vokser med Norge, Italia og India

Mineralssikkerhetspartnerskapet vokser med Norge, Italia og India

Mineralssikkerhetspartnerskapet (MSP) fortsetter å ekspandere ettersom etterspørselen etter kritiske mineraler, som er avgjørende for ren energi og andre teknologier, forventes å vokse betydelig1. Gjennomsiktige, åpne, forutsigbare, sikre og bærekraftige forsyningskjeder for kritiske mineraler er avgjørende for å kunne implementere disse teknologiene i den hastigheten og skalaen som er nødvendig for å bekjempe klimaendringer effektivt1. MSP-partnere er nøkkelen til å få dette til å skje.

Nye partnere i MSP

Siden MSP ble etablert i juni, har Norge, Italia og India blitt ønsket velkommen som nye partnere1. Dette bringer det totale antallet partnere opp til 14, inkludert Australia, Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Sør-Korea, Norge, Sverige, Storbritannia, USA og Den europeiske union (representert av Europakommisjonen)1. Disse landene samarbeider for å styrke forsyningskjedene og sikre en mer bærekraftig fremtid for oss alle.

Felles forpliktelse til høye ESG-standarder

Alle MSP-partnerland markerer sin støtte til en felles forpliktelse til høye ESG-standarder (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring)1. Dette innebærer å fremme ansvarlig utvinning og produksjon av kritiske mineraler, samt å styrke samarbeidet mellom offentlige og private investorer for å sikre bærekraftig utvikling og vekst3.

Indias motivasjon for å bli med i MSP

Indias beslutning om å bli med i MSP er drevet av ønsket om bærekraftig økonomisk vekst, spesielt innen produksjonssektoren og teknologiutvikling5. Som en del av partnerskapet vil India kunne dra nytte av økt samarbeid og investeringer i kritiske mineraler, noe som vil styrke landets posisjon i den globale økonomien4.

MSP vil fortsette å vokse og utvikle seg i takt med den økende etterspørselen etter kritiske mineraler og behovet for bærekraftige løsninger for å bekjempe klimaendringer. Samarbeidet mellom partnere som Norge, Italia og India vil være avgjørende for å sikre en mer bærekraftig og sikker fremtid for alle.

Alex Rosén