Norge trenger tid for å vurdere innreiseforbud for russiske kjøretøy

Norge trenger tid for å vurdere innreiseforbud for russiske kjøretøy

Norge trenger tid for å vurdere innreiseforbud for russiske kjøretøy. Barents Observer er klar over uenigheter innen den norske regjeringen om hvordan man skal reagere på den europeiske kommisjonens nylige oppdatering av sanksjonspolitikken, som forteller medlemslandene å forby innreise av russiske biler1. Norge er ikke medlem av EU, men følger de fleste av sanksjonene som er innført som svar på Russlands brutale krig mot Ukraina1.

Mulige utfordringer ved grenseoverganger

Hvis Finland velger å forby innreise av russiskregistrerte biler og Norge ikke gjør det, kan dette skape utfordringer ved de seks grenseovergangene mellom Norge og Finland i nord, ettersom det bare er tilfeldige tollkontroller1. Mange russere kjører i dag til Finland via Norge etter at Helsinki i september i fjor forbød innreise av russiske statsborgere som ankommer med turistvisum, og Norge ikke gjorde det1.

Norges respons på EUs sanksjoner

Norge har innført en lignende bestemmelse som den europeiske kommisjonen ga ny veiledning om1. Det er viktig å merke seg at Norge samarbeider tett med partnere, og Australia, Canada og New Zealand er lagt til listen over partnerland6. Ytterligere eksportforbud er nå også innført for varer som enkelt kan omdirigeres for å støtte den russiske krigsinnsatsen, inkludert tunge lastebiler som ennå ikke er forbudt (og reservedelene deres), semitrailere og spesialkjøretøy som snøscootere6.

Sverre Krogh Sundbø